• nhieu y kien xung quanh cac du an ven song han
    15:16 | 08/05/2019
    Trước những thông tin trái chiều về sự tác động của các dự án ven sông Hàn, ngày 7/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến về Dự án Bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng (Marina Complex)..