• nhieu ngoi sao quoc te qua doi vi dich benh covid 19
    01:40 | 03/04/2020
    Dân thướng, chính trị gia, ngôi sao thể thao, bóng đá, rồi đến lượt những nghệ sỹ cũng chịu chung số phận khi đại dịch covid tràn đến. Nhiều ngôi sao quốc tế đã không thể qua khỏi, để lại sự tiệc thương cho khán giả hâm mộ.