• quan ly yeu kem hay ubnd xa dong du dung tung cho sai pham ton tai
    13:23 | 22/11/2018
    Gần đây, Báo điện tử Tầm Nhìn nhận được đơn thư của người dân xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, tp. Hà Nội về việc: Dự án “Cải tạo nâng cao hiệu quả sử dụng đất – phát triển kinh tế theo hướng trang trại khu ao cá giống và mương tuyến 3, xã Đông Dư – huyện Gia L