• chuyen vui ve thoi xu ninh
    06:33 | 09/04/2019
    Xưa nay nịnh bợ, xu nịnh là hành vi a dua theo đuổi kẻ quyền thế, phủ nhận và xuyên tạc sự thật, bất chấp lẽ phải để trục lợi.