• tha ho
  07:46 | 20/01/2020
  Người xưa có câu: “Quân tử tuyệt giao, bất xuất ác ngôn”. Nói về mình thì tha hồ, nói xấu người khác, nước khác thì coi chừng. Khẩu nghiệp, khẩu súng, khẩu pháo, thế giới loạn lên cũng bởi ba khẩu này. Coi chừng ở đây có nghĩa gần trưng còi, kèn, trống. Khi hai người, hoặc lớn hơn là hai quốc gia có vướng mắc cần biết kiềm chế. Nếu không rất dễ biến thái, lâm nguy, phát bệnh...  
 • cai duoc cai mat cua nguoi lam quan
  17:26 | 16/03/2019
    Khổng Miệt là cháu Khổng Tử. Bật Tử Tiện là học trò đức Khổng Tử, hai người cùng làm quan một thời.
 • nha bac hoc le quy don noi ve nam nguy co mat nuoc
  21:34 | 03/03/2019
  Lê Quý Đôn sống trong thời kỳ đất nước nhiễu nhương, triều đình thối nát, rối ren, tham nhũng tràn lan, nhân dân đói khổ. Chẳng bao lâu sau khi ông qua đời, nghĩa quân Tây Sơn vùng lên khởi nghĩa, đánh sập ách thống trị tàn ác của triều đình và bọn giặc nhà Thanh phương Bắc. Một kết quả mang tính quy luật.