• khang dinh quyen va loi ich hop phap cua viet nam trong bien dong
    13:49 | 15/10/2019
    “Quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trong Biển Đông theo luật pháp quốc tế”, là toạ đàm do Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức ngày 14/10 tại Hà Nội nhằm tuyên truyền sâu rộng về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, khẳng định những chứng cứ lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.
  • de xuat quy dinh he thong bao dam go hop phap viet nam
    09:19 | 31/05/2019
    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam đối với nhập khẩu, xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ; tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ; quản lý nguồn gốc gỗ nhập khẩu.