• ukraine keu goi nato trao cho nuoc nay quy che doi tac co hoi nang cao
    13:04 | 02/11/2019
    Trong cuộc họp báo ngày 1/11, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu và châu Âu-Đại Tây Dương, Dmytro Kuleba (Đmi-trô Ku-lê-ba) cho biết nước này đã kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trao cho nước này quy chế đối tác trong chương trình “Đối tác cơ hội nâng cao”,