• em oi ha noi khat
    00:27 | 17/10/2019
    Chưa kịp hoàn hồn vì nạn nước bẩn, Hà Nội lại nhớn nhác vì bị cắt nước bốn quận sử dụng nước sạch sông Đà. 65 năm từ ngày giải phóng Thủ đô - cả một đời người nào được mấy khi chứng kiến Hà Nội 4.0 sôi lên vì " đói nước" như này?