• ai se den bu cho hang tram o to xe may chay rui duoi ham chung cu carina
    11:09 | 24/03/2018
    Luật sư Trương Anh Tuấn - Trưởng Ban Pháp chế Hiệp hội bất động sản Việt Nam cho rằng hậu quả của đám cháy tại chung cư Carina Plaza là rất nghiêm trọng. Việc xác định được ai sẽ phải là người chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại sẽ căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan chức năng.
  • cong ty tai chinh prudential viet nam bi tap doan han quoc mua lai
    14:22 | 24/01/2018
    Sau khi bán Công ty tài chính Prudential Việt Nam, Prudential vẫn hoạt động ở thị trường Việt Nam thông qua hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam), và hoạt động quản lý tài sản (Công ty Quản lý Quỹ Eastspring Investments).  
1 2