• xay dung de an nhan su nhiem ky 2020 2025
  10:03 | 25/10/2019
  Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35.
 • tong bi thu chu tich nuoc nguyen phu trong chu tri hop lanh dao
  18:00 | 14/05/2019
  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tất cả các chương trình, kế hoạch đã đề ra cần phải bám sát để kiểm tra, đôn đốc thực hiện, không được để chậm việc, sót việc, không được chủ quan, tự mãn.
 • quang nam gioi thieu bo sung cac chuc danh lanh dao chu chot
  17:10 | 19/02/2019
  Ngày 19/2, Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác cán bộ để giới thiệu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020.