• cong ty hoang kim land tiep tuc hua leo voi khach hang
    03:07 | 18/05/2019
    Trong cuộc họp mới đây giữa công ty TNHH Tư Vấn đầu tư BĐS Hoàng Kim Land (gọi tắt công ty Hoàng Kim Land) với 50 khách hàng, bà Trần Thị Mỹ Hiền – Chủ tịch HĐQT công ty này tiếp tục hứa sẽ trả lại tiền cho bà con trong 3 tháng tới nhưng không được chấp nhận…vì công ty này đã hứa lèo với khách hàng trong suốt 2 năm qua.