• protrade corp da giai trinh nhu the nao voi thuong truc tinh uy
    12:59 | 02/11/2019
    Liên quan tới nguồn gốc tiền đền bù tại khu đất thuộc Khu Liên hợp Dịch vụ Bình Dương (Khu liên hợp) và việc đầu tư tại khu đất 43ha, ngày 29/10/2018, Tổng Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương (Protrade Corp) đã có Công văn số 113/TCTY-TCKT giải trì
  • kien nghi thanh tra som ban hanh ket luan
    14:26 | 29/10/2019
    Ngày 22/10/2019, Công ty Bất động sản Âu Lạc đã gửi văn bản số 03/10/19 đến Thanh tra tỉnh Bình Dương khẳng định việc góp vốn, chuyển nhượng 43ha đất tại Khu đô thị Tân Phú là phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời kiến nghị Thanh tra sớm có kết luận r