• chu cam phong voi nhung thang nam dep nhat cua cuoc doi phan ii
    08:37 | 28/07/2019
    Chu Cẩm Phong như được chắp ánh, lập tức cùng mấy anh chị em xuống các huyện. Theo Đoàn Xoa một người cùng cơ quan với anh kể lại: “Nhà văn trẻ Chu Cẩm Phong thích thâm nhập thực tế, hòa nhập với bà con, ít khi ngồi viết tại cơ quan.  
  • chu cam phong voi nhung thang nam dep nhat cua cuoc doi phan i
    11:03 | 27/07/2019
    Chu Cẩm Phong (1941 - 1971) tên thật là Trần Tiến sinh năm 1941 tại Hội An (Quảng Nam). Năm 1954 anh theo cha tập kết ra miền Bắc, học phổ thông tại các trường học sinh miền Nam và học khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, được kết nạp vào Đảng Lao Động Việt Nam năm 1963 khi đang học năm thứ ba.