• khang dinh quyen va loi ich hop phap cua viet nam trong bien dong
    16:32 | 14/10/2019
    (ĐCSVN) - Nhằm tuyên truyền sâu rộng về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, khẳng định những chứng cứ lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, sáng nay 14/10/2019, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Tọa đàm