• nho tieng coi tam
    08:32 | 10/04/2019
    Thành phố Dệt là một tên thân thuộc khác của thành phố Nam Định, có thời kỳ hơn 70% dân sinh sống trong phố làm việc cho Liên hiệp Dệt Nam Định. Người Pháp chọn Nam Định để xây dựng trung tâm ngành Dệt ở Đông Dương từ thế kỷ XIX, do đó thành phố Nam Định được thừa hưởng “văn minh” thuộc địa, dáng dấp kiến trúc Pháp vẫn còn hiện diện tại đây trong nhiều ngõ phố đến tận bây giờ.