• thuc hien thang loi 5 chuong trinh trong tam va 4 khau dot pha
    15:01 | 08/09/2020
    Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra 5 chương trình trọng và 4 khâu đột phá. Sau 5 năm triển khai thực hiện 5 chương trình trọng và 4 khâu đột phá mà nghị quyết đề ra đã đạt được những kết quả tích cực.