Sửa đổi phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Cập nhật: 06:32 | 19/09/2018
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, hiện nay, đối với giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH), Thông tư 26/2013/TT-NHNN mới chỉ quy định các mức phí thanh toán bằng VND thông qua Tiểu hệ thống thanh toán giá trị cao và Tiểu hệ thống thanh toán giá trị thấp. Tuy nhiên, theo kế hoạch NHNN đang nâng cấp hệ thống TTĐTLNH, bổ sung thêm cấu phần thanh toán ngoại tệ. Do đó, để đảm bảo việc vận hành hệ thống TTĐTLNH với các cấu phần nghiệp vụ thì việc nghiên cứu sửa đổi Thông 26/2013/TT-NHNN bổ sung quy định về mức thu phí dịch vụ thanh toán ngoại tệ qua hệ thống TTĐTLN là hết sức cần thiết.

sua doi phi dich vu thanh toan qua ngan hang nha nuoc viet nam
Ảnh minh họa.

Theo dự thảo, Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 26 được sửa đổi, bổ sung như sau: Bổ sung mục 1.3 “Phí xử lý kết quả quyết toán ròng từ các Hệ thống khác” và mục 1.4 “Phí giao dịch thanh toán ngoại tệ” vào mục 1 “Phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống TTĐTLNH”; sửa đổi, bổ sung mục 3 “Phí giao dịch thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước” tại phần III “Phí dịch vụ thanh toán trong nước”, cụ thể:

Stt

Loại phí

Đơn vị thu phí

Đối tượng trả phí

Mức phí

1.3

Phí xử lý kết quả quyết toán ròng từ các Hệ thống khác

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thành viên trả tiền (ghi Nợ tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước)

0,02% số tiền thanh toán (tối thiểu 4.000 đồng/món, tối đa 100.000đồng/món)

1.4

Phí giao dịch thanh toán ngoại tệ

a)

Thanh toán bằng Đô la Mỹ (USD)

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thành viên hoặc đơn vị thành viên gửi Lệnh thanh toán ngoại tệ

0,02% số tiền thanh toán (tối thiểu 0,2usd/món, tối đa 5usd/món)

b)

Thanh toán bằng Đồng tiền chung Châu Âu (EUR)

0,02% số tiền thanh toán (tối thiểu 0,2eur/món, tối đa 5eur/món)

3.

Phí giao dịch thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước

3.1

Thanh toán bằng VND

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ khách hàng chuyển (trả) tiền

Đơn vị mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước chuyển (trả) tiền

0,02% số tiền thanh toán(Tối thiểu 10.000 đồng/ món; Tối đa 100.000 đồng/ món)

3.2

Thanh toán bằng Đô la Mỹ (USD)

0,02% số tiền thanh toán (tối thiểu 0,2usd/món, tối đa 5usd/món)

3.3

Thanh toán bằng Đồng tiền chung Châu Âu (EUR)

0,02% số tiền thanh toán (tối thiểu 0,2eur/món, tối đa 5eur/món)

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây

Chính Phủ/VGP News

  • Xin chờ trong giây lát...