Sắp diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

Cập nhật: 11:25 | 16/09/2020
Theo kế hoạch của Ban Tổ chức, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, giai đoạn 2020 – 2025 sẽ được diễn ra trong 02 ngày, với khoảng hơn 500 đại biểu tham dự.

Theo đó, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, giai đoạn 2020 – 2025 sẽ được diễn ra từ ngày 23/9/2020 đến ngày 24/9/2020 tại Trung tâm Hội nghị 25B (Số 133 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa). Đại hội trù bị sẽ bắt đầu từ 16h00 ngày 22/9/2020; Chương trình Giao lưu và tôn vinh Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2015- 2020 sẽ được diễn ra tại Trường quay Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa, bắt đầu lúc 20h00 ngày 22/9/2020; Đại hội chính thức khai mạc lúc 7h00, ngày 23/9/2020.

Được biết, nhiệm vụ của Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, giai đoạn 2020 - 2025 là: Tổng kết các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 -2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; đánh giá những tồn tại, hạn chế, yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng.

Khẳng định vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

sap dien ra dai hoi thi dua yeu nuoc tinh thanh hoa lan thu x
Chiều 14/9/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức họp báo thông tin về Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, giai đoạn 2020 - 2025

Biểu dương kết quả các phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các ngành nghề, lĩnh vực, thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân trong 5 năm qua; phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó khơi dậy và cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX đề ra.

Để chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, giai đoạn 2020 – 2025, Trung tâm Quảng cáo và Triển lãm thuộc Đài Truyền hình và Phát thanh sẽ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức triển lãm ảnh tư liệu tiêu biểu, phản ánh toàn diện các lĩnh vực, kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh 5 năm (2015 - 2020) tại Tiền sảnh Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị 25B. Đại hội chính thức, Đêm Giao lưu và tôn vinh Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thanh Hóa.

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...