Quy chế sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

Cập nhật: 08:27 | 07/11/2019
Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. 

Theo đó, Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia được sử dụng để chi cho các khoản phát sinh để thực hiện chính sách tiền tệ như sau:

1- Cho vay để hỗ trợ các tổ chức tín dụng gặp sự cố ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng;

2- Cho vay đối với các tổ chức tín dụng tham gia hệ thống thanh toán để hỗ trợ hệ thống thanh toán trong trường hợp gặp sự cố đe doạ đến việc đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán và an toàn hệ thống ngân hàng;

3- Góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt;

quy che su dung quy thuc hien chinh sach tien te quoc gia
Ảnh minh họa

4- Cấp vốn cho các doanh nghiệp đặc thù liên quan đến thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia;

5- Bù đắp khoản chênh lệch chi lớn hơn thu hàng năm của Ngân hàng Nhà nước (nếu có) do ảnh hưởng từ hoạt động điều hành chính sách tiền tệ quốc gia còn lại sau khi đã sử dụng hết Quỹ Dự phòng tài chính.

6- Xử lý các khoản Ngân hàng Nhà nước đã sử dụng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ chính sách tiền tệ quốc gia nhằm ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

7- Các khoản phát sinh khác đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về chủ trương.

Thẩm quyền quyết định sử dụng quỹ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định các khoản sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia quy định tại khoản 1, khoản 2 trên.

Các khoản sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia còn lại, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương trước khi quyết định.

Trường hợp số dư của Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ không đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý phần còn thiếu.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng TTĐT Ngân hàng Nhà nước.

PV (t/h)

  • Xin chờ trong giây lát...