Quảng Trị: Bí thư tỉnh ủy sẽ tiếp công dân định kỳ hàng tháng.

Cập nhật: 17:16 | 23/10/2019
Ngày 23/10 Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, thực hiện Quy định số 11-Qđi/TW, ngày 18/02.2019 của Bộ Chính Trị và Quy định số 33 – QĐI/TU, ngày  09/8/2019 của Ban thường vụ (BTV) Tỉnh Ủy về trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và cách xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân. BTV thường vụ thông báo sẽ tiếp công dân định kỳ vào ngày 29 hàng tháng.  
Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn

Theo đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ tiếp công dân định kỳ vào ngày 29 hàng tháng, bắt đầu từ 8h00, ngày 29/10/2019 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (45 Trường Chinh, TP. Đông Hà).

Về nội dung tiếp công dân gồm: Những phản ánh, kiến nghị, khiếu tại, tố cáo của dân về những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo khác, nhất là các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, có ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đã được chính quyền hoặc các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, nhưng người dân vẫn chưa đồng tình.

Được biết lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị được tổ chức định kỳ vào ngày 25 hàng tháng cũng địa điểm trên./.

Minh Thuận

  • Xin chờ trong giây lát...