Quảng Ninh: Sáp nhập Kho bạc Nhà nước TP Hạ Long vào Kho bạc Nhà nước tỉnh

Cập nhật: 15:40 | 16/09/2019
Theo công văn số 1993/KBQN –VP của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành thì Kho bạc Nhà nước TP Hạ Long sẽ được sáp nhập vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh.  

Thực hiện quyết định của Bộ truởng Bộ Tài chính và công văn của Kho bạc Nhà nước Việt Nam, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của kho bạc nhà nước cấp tỉnh, huyện, như sau: Sắp xếp, kiện toàn các phòng và sáp nhập Kho bạc Nhà nước TP Hạ Long vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh kể từ ngày 1/10/2019.

quang ninh sap nhap kho bac nha nuoc tp ha long vao kho bac nha nuoc tinh
Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: BQN)

Như vậy tổ chức bộ máy của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh sau khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn như sau: Tại văn phòng Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh từ 7 phòng còn 5 phòng; Kho bạc Nhà nước TP Hạ Long sáp nhập vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh; nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước TP Hạ Long được chuyển giao sang các phòng nghiệp vụ và văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh thực hiện.

Kể từ ngày 1/10/2019, các đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước TP Hạ Long sẽ trực tiếp giao dịch với Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ đường 25/4, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thiên Di

  • Xin chờ trong giây lát...