Quảng Ninh: Quản lý hoạt động khai thác đất, đá làm vật liệu san lấp

Cập nhật: 17:20 | 17/10/2019
Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì cuộc họp trực tuyến với các ngành, địa phương nghe báo cáo và cho ý kiến về công tác quản lý hoạt động khai thác đất, đá làm vật liệu san lấp mặt bằng tại các địa phương. 

Theo báo cáo của các sở, ngành, địa phương, hiện nhu cầu san lấp mặt bằng phục vụ các dự án trên địa bàn tỉnh rất lớn. Để quản lý vật liệu san lấp, Sở TN&MT căn cứ quy định của pháp luật về khoáng sản hướng dẫn các đơn vị, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh cấp giấy phép thăm dò, đánh giá trữ lượng mỏ, làm cơ sở lập dự án khai thác và thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Các mỏ được cấp phép phải phù hợp với quy hoạch khoáng sản của tỉnh được phê duyệt; việc cấp phép phải thông qua hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn một số mỏ đất đang khai thác không theo quy định của pháp luật. Hầu hết các chủ đầu tư dự án không trực tiếp thực hiện thủ tục và hoạt động khai thác mà là các công ty con hoặc đơn vị đối tác…Vì thế nguy cơ làm phá vỡ quy hoạch, thất thoát nguồn thu của nhà nước luôn tiềm ẩn phức tạp. Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương kiến nghị tỉnh sớm có văn bản pháp lý, thống nhất chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý hoạt động khai thác đất, đá làm vật liệu san lấp mặt bằng tại địa phương.

Qua nghe báo cáo của Sở YN&MT và các ý kiến của các đại biểu tham gia cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường biện pháp quản lý hoạt động khai thác đất, đá làm vật liệu san lấp. Sở TN&MT tham mưu tỉnh, báo cáo Bộ TN&MT điều chỉnh một số quy định quản lý hoạt động khai thác đất, đá làm vật liệu san lấp phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Các địa phương xác định rõ vị trí có thể khai thác đất làm vật liệu san lấp tập hợp gửi Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 11/2019. Các sở, ngành phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các đơn vị khai thác đất, đá san lấp. Nghiên cứu phương án sử dụng tro xỉ nhiệt điện, đất đá thải mỏ phục vụ san lấp. Giao Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong khai thác, vận chuyển đất, đá.

quang ninh quan ly hoat dong khai thac dat da lam vat lieu san lap
Khai thác đất trái phép

Hải Hưng

  • Xin chờ trong giây lát...