Quảng Ngãi: Thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao

Cập nhật: 10:47 | 20/05/2020
UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 710/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Huấn luỵên và Thi đấu thể thao.

Theo Quyết định, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi và Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể thao tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tâm trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

quang ngai thanh lap trung tam huan luyen va thi dau the thao

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao có chức năng đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thi đấu các giải thể thao và hoạt động thể dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tâm có chức năng tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực và toàn quốc; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho huấn luyện viên và trọng tài thể dục thể thao trong tỉnh; tổ chức thi đấu các giải thể thao và các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm gồm: Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Nghiệp vụ Huấn luyện thể thao; Phòng Tổ chức thi đấu thể thao và Phòng Quản lý vận động viên và học sinh).

Nguyên Khoa

  • Xin chờ trong giây lát...