Quảng Ngãi: Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông

Cập nhật: 08:18 | 21/02/2020
Ngày 20-02, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Trần Ngọc Căng đã có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông về tình hình hoạt động và kế hoạch triển khai các công trình, dự án trong năm 2020.  

Trong thời gian qua, Ban làm chủ đầu tư 31 dự án, đến nay có 13 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán; 12 dự án đang triển khai thực hiện và 04 dự án chuẩn bị đầu tư.

Qua báo cáo tiến độ các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng yêu cầu Ban đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án do Ban làm chủ đầu tư, sớm đưa công trình vào sử dụng theo đúng kế hoạch đề ra; nhất là đối với các dự án trọng điểm như: Cầu Cửa Đại, Cảng Bến Đình. Đây là những công trình theo kế hoạch chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX;

quang ngai chu tich ubnd tinh la m vie c vo i bql du a n dtxd ca c cong tri nh giao thong

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cơ bản thống nhất việc bổ sung phương án kiến trúc, cảnh quan nút giao thông phía bắc và phía Nam của Cầu Cửa Đại. Về tên gọi, giao Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

Ông Trần Ngọc Căng cũng cho ý kiến cụ thể đối với việc quản lý, sử dụng khu vực đất tại Cảng Bến Đình (Lý Sơn); việc đầu tư Khu tái định cư phục vụ dự án Quảng Ngãi – Chợ Chùa; dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc; dự án đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi; Cầu Sông Rin; Hệ thống sử lý nước thải tập trung của thành phố,…

quang ngai chu tich ubnd tinh la m vie c vo i bql du a n dtxd ca c cong tri nh giao thong

Hợp long cầu Cửa Đại, một trong các công trình trọng điểm do BQL làm chủ đầu tư.

Đối với các dự án đang thực hiện, Ban đang đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa các công trình vào khai thác, sử dụng trong thời gian đến, như: Dự án Cầu Cửa Đại đã thi công cơ bản hoàn thành hạng mục công trình cầu và hợp long cầu tháng 01 vừa qua; Dự án Cảng Bến Đình (huyện Lý Sơn) đã thi công cơ bản hoàn thành công trình, phấn đấu hoàn thành trước 30/4/2020; Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi – Chợ Chùa, thực hiện đạt 52,6% giá trị hợp đồng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2020.

Đối với các Tuyến đường ĐT.623B đạt 46,6% khối lượng; Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B giai đoạn 2, giá trị khối lượng đạt 36,5/103,65 tỷ đồng, đạt 35,2% giá trị hợp đồng.

Đối với dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, đến nay đã thực hiện công tác bồi thường, GPMB được 36,1/38,6 ha, đạt 93,6%, phần còn lại chủ yếu liên quan đến bồi thường đất ở, giá trị khối lượng đạt 120/1.310 tỷ đồng, đạt 8,5% giá trị hợp đồng,…

Riêng đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Ban giao thông tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công dự án: Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong; Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn II, thành phần 1 và thành phần 2,.. nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Ngoài ra, đối với các dự án chuẩn bị đầu tư như: Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần I và thành phần 2; Dự án thu gom, xử lý nước thải tập trung của thành phố Quảng Ngãi,... Hiện nay, Ban đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu để khởi công trong thời gian đến.

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng yêu cầu Ban sớm kiện toàn đội ngũ cán bộ của Ban theo Đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt trước đó nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nguyên Khoa

  • Xin chờ trong giây lát...