Quảng Ngãi: BS. Nguyễn Tấn Đức được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Cập nhật: 14:48 | 08/11/2019
Sáng 08/11 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khoá 12 đã tổ chức kỳ họp thứ 16 ( Kỳ họp bất thường) để thảo luận, thông qua nhiều chính sách quan trọng và kiện toàn nhân sự HĐND tỉnh. Ths.BS Nguyễn Tấn Đức, nguyên Giám đốc Bệnh viện tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã được Hội đồng bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 12.  

Ông Nguyễn Tấn Đức, sinh ngày 07/02/1965, quê quán xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Đức được kết nạp đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 02/04/1992, đã qua đào tạo cử nhân chính trị. Về chuyên môn, ông là thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, cử nhân tiếng Anh và đang là nghiên cứu sinh.

Các đại biểu đã nhất trí bầu ông Nguyễn Tấn Đức giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi với số phiếu tán thành đạt 100% (51/51 đại biểu HĐND tỉnh có mặt). Căn cứ kết quả bầu cử, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Tấn Đức.

quang ngai bs nguyen tan duc duoc bau lam pho chu tich hdnd tinh

Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng BS. Nguyễn Tấn Đức

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chúc mừng ông Nguyễn Tấn Đức. Bà Vân đồng thời cũng bày tỏ sự tin tưởng, trên cương vị mới ông Nguyễn Tấn Đức sẽ tiếp tục phát huy năng lực và kinh nghiệm công tác cùng tập thế Thường trực HĐND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại kỳ họp, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Dụng đã đọc tờ trình của UBND tỉnh về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2021 và xây dựng chính quyền một cấp huyện đảo Lý Sơn.

Theo đề án, sẽ sáp nhập huyện Tây Trà và Trà Bồng, lấy tên mới là huyện Trà Bồng. Về đơn vị hành chính cấp xã, sẽ nhập xã Bình Thới vào thị trấn Châu Ổ, nhập Bình Phú với xã Bình Tân, nhập Bình Thanh Đông với Bình Thanh Tây; Nhập xã Trà Quân với xã Trà Khê, nhập xã Trà Nham với xã Trà Lãnh, nhập xã Trà Trung với xã Trà Thọ; Nhập xã Nghĩa Thọ với xã Nghĩa Thắng; chia tách xã Ba Chùa để nhập 01 phần vào thị trấn Ba Tơ và 01 phần vào xã Ba Dinh.

Về chính quyền một cấp huyện Lý Sơn, 3 đơn vị hành chính cấp xã gồm xã An Hải, xã An Bình, xã An Vĩnh sẽ được giải thể. Như vậy, huyện đảo Lý Sơn sẽ trở thành chính quyền một cấp với 6 thôn và khoảng 22.000 dân.

Thảo luận nội dung này, phần lớn các đại biểu đều thống nhất với các nội dung trong Đề án. Nhưng cần xem lại cách đặt tên các xã sau khi sáp nhập. Chú ý đến các yếu tố lịch sử, truyền thống văn hoá cho phù hợp khi đặt tên xã mới sau khi sáp nhập.

Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã thảo luận và góp ý Tờ trình về Khung định mức biên chế hỗ trợ cho các hội có tính chất đặc thù; Tờ trình Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; Tờ trình về phương án phân bổ vốn dự phòng ngân sách Trung ương trung hạn 2016-2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện các đề án, nhiệm vụ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên Khoa

  • Xin chờ trong giây lát...