Quảng Ngãi: Ban hành quy định mới về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở

Cập nhật: 08:22 | 21/08/2019
Kể từ ngày 25/8/2019, hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ được thực hiện theo quy định mới.  

Theo quyết định số 21/2019/QĐ-UBND do ông Trần Ngọc Căng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký ban hành, hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 143 và Điều 144 Luật Đất đai năm 2013 được quy đ​ịnh cho các vùng như sau: Tại thành phố Quảng Ngãi đối với các phường là 100m2; đối với 2 xã Nghĩa Dõng và Nghĩa Dũng 200m2; các xã còn lại 300m2.

quang ngai ban hanh quy dinh moi ve han muc giao dat de xay dung nha o
Ảnh minh họa

Các xã thuộc trung tâm huyện lỵ (đối với các huyện chưa có thị trấn) và thị trấn các huyện, quy định nêu rõ: Khu vực thuộc trung tâm huyện lỵ và trung tâm thị trấn theo quy hoạch được duyệt của cấp có thẩm quyền 100m2; các khu vực khác còn lại 200m2.

Các xã thuộc huyện đồng bằng 300m2. Huyện đảo Lý Sơn 100m2. Các xã thuộc các huyện miền núi (trừ các xã trung tâm huyện lỵ đối với huyện chưa có thị trấn) 400m2.

Đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu tái định cư, khu đô thị mới, chỉnh trang phát triển đô thị có phân lô đất ở thì hạn mức đất ở xác định tại từng lô đất theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Hạn mức công nhận diện tích đất ở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Khoản 4, Điều 103 Luật Đất đai năm 2013 được quy định: Khu vực các phường và 02 xã Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng thuộc thành phố Quảng Ngãi, thị trấn thuộc các huyện đồng bằng 300m2, các khu vực còn lại 400m2.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2019 và thay thế Quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Các nội dung liên quan đến quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh vẫn giữa nguyên hiệu lực thi hành của Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND.

Nguyên Khoa

  • Xin chờ trong giây lát...