Quảng Ngãi: 15 năm đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Cập nhật: 09:49 | 23/05/2019
Sáng 22/5/2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã tập trung đánh giá mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm thực hiện trong thời gian đến. Đồng thời cũng xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2025 và 2030 đối với kinh tế tập thể trong nông nghiệp.   

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Tăng Bính – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh vai trò, vị trí, tầm quan trọng của kinh tế tập thể đối với phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, ngành nông nghiệp cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng đang quyết liệt thực hiện 2 nhiệm vụ quan trọng đó là: tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đối với 2 nhiệm vụ này, kinh tế tập thể trong nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng để thực hiện thành công Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp.

Báo cáo tổng kết nêu rõ, để đạt được những kết quả khả quan trong suốt 15 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã thống nhất nhận thức về quan điểm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Sau khi Nghị quyết được ban hành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị Quyết.

Các cơ quan chức năng ban hành nhiều chính sách sát, đúng với tình hình thực tế, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, định kiến của mọi tầng lớp nhân dân. Minh chứng cho việc này là nhiều cán bộ trẻ, sau khi học tập, tốt nghiệp đã làm việc tại các HTX, khởi nghiệp bừng con dường HTX và tổ chức hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế nổi bật tại địa phương.

quang ngai 15 nam doi moi phat trien nang cao hieu qua kinh te tap the trong nong nghiep

UBND tỉnh khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh Quảng Ngãi với nòng cốt là các hợp tác xã đã có những chuyển biến tích cực về chất và lượng, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 185 HTX nông nghiệp và 15 tổ hợp tác với hơn 13 vạn thành viên. Nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác được củng cố, kiện toàn lại bộ máy quản lý để phù hợp với tình hình mới.

Nội dung hoạt động của một số HTX được mở rộng với nhiều dịch vụ, phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ hiệu quả cho kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập cho nông dân.Nhiều hợp tác xã trở thành đầu mối quan trọng trong tổ chức thực hiện dồn điền đổi thửa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo định hướng tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

KTTT trong lĩnh vực nông nghiệp đã khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. Chất lượng hoạt động của các HTX được nâng lên và khu vực KTTT đã khắc phục được cơ bản tình trạng yếu kém, có sự chuyển biến rõ rệt so với trước khi có Nghị quyết.

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận nhiều nội dung liên quan đến cơ chế hoạt động, quản lý, chính sách hỗ trợ phát triển HTX. Trong đó, các đại biểu quan tâm nhiều và đề xuất Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các HTX trong vấn đề tiếp cận quỹ đất, nguồn vốn tín dụng lãi suất ưu đãi hoặc nới lỏng thủ tục vay vốn theo hình thức tín chấp. Đồng thời, quan tâm hơn đến công tác hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực, làm động lực thay đổi phương thức sản xuất, mở rộng, nâng cao hiệu quả các dịch vụ cạnh tranh của HTX.

Tại Hội nghị, đã có 7 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc trong công tác đổi mới, phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 13 đã được UBND tỉnh trao tặng bằng khen.

Nguyên Khoa

  • Xin chờ trong giây lát...