Quảng Nam: Khuyến khích đầu tư khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung

Cập nhật: 13:44 | 27/05/2020
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành QĐ số 1331/QĐ-UBND yêu cầu các ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai Nghị quyết về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung.    

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà đầu tư triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ đảm bảo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định:  “Tỉnh không thể chạy theo tăng trưởng kinh tế mà trả giá cho môi trường, phát triển kinh tế phải hài hòa với kiểm soát ô nhiễm. Vì vậy, một cơ chế hỗ trợ đặc thù về xử lý chất thải rắn giai đoạn 2020 – 2030 là phù hợp với thực tiễn phát triển.”

quang nam khuyen khich dau tu khu xu ly chat thai ran sinh hoat tap trung

Khu xử lý rác Tam Xuân (Núi Thành) thường xuyên gây ô nhiễm cũng sẽ đóng cửa cuối năm 2023

Vài năm tới, các bãi rác tập trung của tỉnh sẽ hết công suất cũng như thời gian hoạt động, cụ thể khu xử lý Đại Hiệp (Đại Lộc) sẽ đóng cửa tháng 6/2021; khu xử lý rác Tam Xuân (Núi Thành) sẽ đóng cửa cuối năm 2023.

Trước đó, HĐND tỉnh đã phát hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030. Theo Nghị quyết này thì mức hỗ trợ một lần tính theo khối lượng rác thải rắn sinh hoạt phát sinh hiện tại của mỗi khu xử lý rác thải, cụ thể: khối lượng rác phát sinh được xử lý (tấn,ngày/đêm), từ 101 đến 200 tấn thì được hỗ trợ 9 tỷ đồng, từ 201 đến 300 tấn hỗ trợ 11 tỷ đồng, từ 301 đến 400 tấn là 13 tỷ đồng.

quang nam khuyen khich dau tu khu xu ly chat thai ran sinh hoat tap trung

Khu xử lý Đại Hiệp (Đại Lộc) sẽ đóng cửa tháng 6/2021 vì hết công suất.

Đối tượng áp dụng của nghị quyết này là các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài nước (gọi tắt là nhà đầu tư) có năng lực về kinh tế, tài chính, kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm tham gia đầu tư dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ quy định tại nghị quyết này chỉ áp dụng đối với các khu xử lý rác thải tập trung cấp huyện, cấp tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị một số nội dung cơ chế hỗ trợ cụ thể như: Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng các tuyến đường vào khu xử lý rác thải tập trung theo tiêu chuẩn đường đạt chuẩn nông thôn mới đối với khu xử lý cấp huyện; theo tiêu chuẩn đường ĐH đối với khu xử lý cấp tỉnh; 100% kinh phí đầu tư xây dựng công trình cấp điện (tính đến hàng rào công trình) khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung; 100% kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân...

S.Trà

  • Xin chờ trong giây lát...