Mỗi tuần một chuyện

Quan to và lộc dày

Cập nhật: 11:42 | 07/02/2020
Tài năng Gia Cát Lượng và Lưu Bá Ôn còn được so sánh với các bậc “Tiên nhân hạ phàm”. Từ cổ kim các danh tài cũng (đa tài)... đều muốn phân chia thiên hạ.  
quan cao va loc day
Gia Cát Lượng (minh họa)

Tương truyền rằng, có lần đi qua miếu thờ Khổng Minh, Lưu Công nghĩ cả đời Khổng Minh hô phong hoán vũ, tài ba xuất chúng, cũng chỉ giúp Lưu Bị chia ba thiên hạ, còn mình mới giúp quân chủ “nhất thể hoá” thiên hạ.

Vì cho rằng mình hơn Khổng Minh. Lưu Bá Ôn định ghi bài thơ của mình treo trước miếu:

Tam thống thiên hạ Gia Cát Lượng/Nhất thống sơn hà Lưu Bá Ôn

Để chắc hơn, Lưu Công cho quân lục soát miếu rất kỹ nhưng không thấy gì, nên đích thân tìm kiếm. Thấy tấm hoành phi bèn chỉ đạo tháo xuống, xem kỹ thấy phía sau tấm hoàng phi Khổng Minh đã ghi sẵn:

Tam thống sơn hà Gia Cát Lượng/Nhất thống sơn hà Lưu Bá Ôn

Ta biết sau ta có Lưu Bá Ôn. Ngươi biết sau ngươi có người nào?

Lưu Bá Ôn vốn thông minh, đọc xong bài thơ ấy thì thầm, lẩm nhẩm... hoảng hồn khi hiểu được hàm ý, liền trước miếu thờ “ngũ thể đầu địa” lạy ba lạy.

Lưu Công dù công lao cái thế, công quốc lưu thần. Khi hiểu thâm ý của Gia Cát đã ngay lập tức, bỏ

quan cao va loc day
Lưu Bá Ôn (minh họa)

“quan cao lộc dày” về quê qui ẩn huyện Hưng Điền mà vẫn không yên. Ông chết do bị hạ độc, còn kéo theo hàng ngàn người thác oan, hồn uổng.

Ngày nay, sau cả ngàn năm các đại gia vẫn mải mê súc. Các bậc quân vương vẫn trăm mưu ngàn kế nhoi lên, không từ cả mưu hèn, kế bẩn. Kẻ hiền tài thì giữ đất, giữ nước, giữ lòng tin của muôn dân. Kẻ khác lại muốn thôn tính lấn chiếm đất đai, mở rộng lãnh thổ, lãnh hải. Hiểm hoạ thật khôn lường cho muôn dân trăm họ.

Thế mới biết lòng người rộng hơn biển cả? Bán gian nan vất vả kiếm chút hư vinh. Lịch sử đã chứng minh: Dù bất cứ thời đại nào, cuộc chiến nào cũng chỉ là tạm thời! Chỉ có lòng người đời là mãi mãi với thời gian.

Lê Duy Hảo

  • Xin chờ trong giây lát...