Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam: Cần thúc đẩy sáng tạo trong cộng đồng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho khoa học

Cập nhật: 16:04 | 03/01/2020
Ngày 3/1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tổng kết công năm 2019 và triển khai công tác năm 2020, nhằm đánh giá các kết quả đạt được trong năm 2019, cũng như trao đổi, thảo luận đưa ra các giải pháp để triển khai hiệu quả Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 của Chính phủ, góp phần phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 2016-2020. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: Năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, ngành khoa học và công nghệ đã có nhiều kết quả đáng khích lệ, đóng góp vào thành công chung của cả nước. Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo hành lang ngày càng thông thoáng hơn cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo... góp phần nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Năm 2020 với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, ngành khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực chủ yếu của tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

pho thu tuong chinh phu vu duc dam can thuc day sang tao trong cong dong khuyen khich doanh nghiep dau tu cho khoa hoc
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Kết quả đạt được

Năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp với mục tiêu đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của quốc gia. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được hoàn thiện, tập trung hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp khoa học và công nghệ; khuyến khích nhập khẩu công nghệ cao vào những ngành, lĩnh vực ưu tiên và ngăn chặn nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ lạc hậu; nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát huy vai trò của sở hữu trí tuệ là công cụ thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thường xuyên được rà soát, sửa đổi, bổ sung, cập nhật cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và trên cơ sở chấp nhận, tham khảo tiêu chuẩn của các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế uy tín. Đến nay, có 13.000 tiêu chuẩn Việt Nam có hiệu lực, tỷ lệ hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực. Bộ đã bắt đầu thực hiện “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” và Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ động phối hợp với các bộ, ngành triển khai nhiệm vụ trọng tâm, phục vụ mục tiêu phát triển của các ngành, lĩnh vực và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đóng góp ngày càng cụ thể, thiết thực vào nâng cao giá trị cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và góp phần nâng cao vị thế quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đảm bảo hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016-2020, theo đó Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương triển khai các Chương trình, đề án trọng tâm: tập trung xây dựng và triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị; Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030; thực hiện đồng bộ các giải pháp về kinh tế, thương mại, đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh để kích cầu công nghệ và nhu cầu đổi mới sáng tạo từ khu vực doanh nghiệp; tăng cường năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp thông qua việc tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đầu tư lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ, thành lập viện nghiên cứu, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; tăng cường hợp tác công tư trong triển khai các dự án công nghệ quy mô lớn và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo…

pho thu tuong chinh phu vu duc dam can thuc day sang tao trong cong dong khuyen khich doanh nghiep dau tu cho khoa hoc
Quang cảnh Hội nghị.

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn thành lang pháp lý để thúc đẩy sự phát triển của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm và trường đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh; thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia để phát triển mạnh lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng nhanh; thúc đẩy gắn kết, hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu với khu vực công nghiệp và doanh nghiệp để đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, Bộ đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu chung để tranh thủ nguồn lực và tri thức của các quốc gia tiên tiến, từng bước nâng tầm năng lực và trình độ nghiên cứu trong nước cũng như thu hút, khai thác thế mạnh của đội ngũ các nhà khoa học tài năng là người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những đóng góp của ngành khoa học và công nghệ trong thời gian qua. Theo Phó Thủ tướng, chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2019 của Việt Nam tiếp tục tăng 3 bậc so với năm 2018, đứng ở vị trí 42/129 quốc gia/nền kinh tế và đứng thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp, đứng thứ 3 trong ASEAN, sau Singapore và Malaysia.

Tuy nhiên, để Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao trong 20 năm tới, Phó Thủ tướng cho rằng tất cả các ngành phải cùng vào cuộc, song hành với ngành khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cần có công cụ để thúc đẩy sáng tạo trong toàn cộng đồng, cũng như khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho khoa học - công nghệ, tôn vinh những sáng tạo, sáng kiến trong cộng đồng để các nhà sáng chế, những người làm khoa học đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành khoa học và công nghệ trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh và Huân chương Lao động hạng Ba cho Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc .

PV

  • Xin chờ trong giây lát...