Phiếm đàm về Gương Bát quái và Bát Hương

Cập nhật: 14:22 | 20/12/2019
Việc dùng gương Bát quái là 1 ứng dụng cụ thể trong Kinh Dịch, chứ không phải mê tín dị đoan. Tuy nhiên, chúng ta cũng chỉ cần dùng gương Bát quái - khi hướng cửa ra vào nhà ở (kể cả căn hộ) không phù hợp với Mệnh trạch của chủ nhà (hoặc chủ căn hộ).  

Mệnh trạch của các chủ nhà cũng được Số hóa. Thí dụ Mệnh Càn (6), Mệnh Đoài (7), Mệnh Cấn (8)… Phân chia theo 2 hướng: Đông tứ trạch và Tây tứ trạch. Chủ nhà Mệnh Đông tứ trạch - hợp hướng Nam, hướng Bắc… Chủ nhà Mệnh Tây tứ trạchh-hhợp hướng Tây, Tây Nam…

Ảnh 1

gương Bát quái cũng có 2 loại: Trên cùng là Quẻ (1 dạng mã vạch) Càn, dưới cùng là Quẻ Khôn (xem trong ảnh 1) - dùng cho chủ nhà có Mệnh Tây tứ trạch. Và trên cùng là Quẻ Ly, dưới cùng là Quẻ Khảm (xem trong ảnh 2) - dùng cho chủ nhà có Mệnh Đông tứ trạch. Tránh việc dùng gương Bát quái “râu ông nọ, cắm cằm bà kia”.

Gương Bát quái được dùng đúng (treo phía trên cửa ra vào), sẽ có tác dụng trấn trạch cho gia đình được bình an. Chủ nhà không phải “lăn tăn” - khi hướng nhà (đứng từ tâm nhà nhìn thẳng ra tâm cửa ra vào) không phù hợp - “oóc-giơ” với Mệnh trạch (của chủ nhà).

Ảnh 2

Và theo ông Chu Thế Khoa một người có khả năng thực hành Cảm xạ (hiện ông đang sống ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng: gương Bát quái, cần được khai quang thì mới Linh nghiệm, phát huy tác dụng (xem trong ảnh 3: Ông Chu Thế Khoa đang kiểm tra, xác định Linh nghiệm một gương Bát quái).

Ngoài ra, ông Chu Thế Khoa còn có khả năng xác định Bát hương Linh ứng hay không? Vì trên Bàn Thờ Tổ Tiên trong mỗi gia đình chúng ta (nhất là các gia đình bên Lương) đều có Bát hương. Và cũng có nhiều gia đình rất cẩn thận, đến nhờ Nhà Sư ở Chùa “Bốc” hộ Bát hương cho Linh ứng.

Ông Nguyễn Thế Khoa

Nhưng thực tế, qua xác định Linh ứng 1 số Bát hương (trên Bàn Thờ tại 1 số gia đình), ông Chu Thế Khoa cho biết: Cũng có Bát hương do Nhà Sư ở Chùa “bốc” chẳng hề Linh ứng? Để rồi ông lại giúp (không lấy tiền, của gia đình) Linh ứng Bát hương (mà không phải đem Bát hương ra Chùa nhờ Sư “bốc” lại).

Như vậy, việc dùng Gương Bát quái (nêu ở phần đầu) phải khai quang, Linh nghiệm; phù hợp với Mệnh trạch của chủ nhà ở (kể cả căn hộ) và Bát hương trên bàn thờ phải Linh ứng - mới là hoàn chỉnh. Đối với các cư dân Á Đông ngoài ý nghĩa tâm linh đặt gương và bát hương còn mang sắc màu tâm lý làm cho chúng ta cảm thấy yên tâm.

Nguyễn Thành Lập

  • Xin chờ trong giây lát...