Thành phố Hà Nội:

Phản hồi về Kết luận thanh tra số 84/KL-UBND ngày 31/08/2018

Cập nhật: 18:31 | 20/02/2019
Ý kiến phân tích của Luật sư về Kết luận thanh tra số 84/KL - UBND của UBND thành phố Hà Nội và phát ngôn của ông Nguyễn An Huy - Chánh Thanh tra Tp. Hà Nội tại buổi họp báo ngày 19/02/2019.

Sau khi nhận được Đơn tố cáo của công dân về những hành vi vi phạm liên quan đến dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ công Chẹm đến sông Lừ”, Báo điện tử Tầm Nhìn đã đăng tải thông tin theo nội dung Đơn tố cáo và hồ sơ kèm theo, nhằm thúc đẩy việc giải quyết Đơn thư, tránh kéo dài tình trạng khiếu kiện kéo dài của công dân. Ngày 19/02/2019, UBND Tp Hà Nội tổ chức họp báo và ông Nguyễn An Huy – Chánh Thanh tra tp. Hà Nội khẳng định: Không có việc Thanh tra UBND TP Hà Nội sử dụng tài liêu ngụy tạo để ban hành Kết luận số 84/KL-UBND.

phan hoi ve ket luan thanh tra so 84kl ubnd ngay 31082018
Ông Nguyễn An Huy - Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội nêu thông tin trong cuộc họp báo ngày 19/02/2019

Để phản hồi thông tin của ông Nguyễn An Huy đưa ra trong cuộc họp báo về Kết luận Thanh tra số 84/KL-UBND, Báo điện tử Tầm Nhìn đã liên hệ với Luật Sư Nguyễn Văn Kiệm - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Kiệm đã có các phân tích pháp lý liên quan đến Dự án trên và Kết luận Thanh tra số 84/KL - UBND ngày 31/08/2018 và thông tin báo chí của UBND TP. Hà Nội như sau:

phan hoi ve ket luan thanh tra so 84kl ubnd ngay 31082018
Ông Nguyễn Văn Kiệm - Luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội phản hồi thông tin về Kết luận thanh tra số 84/KL-UBND

Thứ nhất, về pháp lý dự án: “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ”:

- Ngày 04/09/2008, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số: 573/QĐ-UBND về việc thu hồi 12.347m2 đất tại các phường Nam Đồng, Phương Liên, Trung Tự, quận Đống Đa. Giao UBND quận Đống Đa để thực hiện dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến Sông Lừ”.

phan hoi ve ket luan thanh tra so 84kl ubnd ngay 31082018
Quyết định 573/QĐ-UBND

- Tại Điều 3 - Quyết định: 573/QĐ-UBND, quận UBND Đống Đa có trách nhiệm thực hiện:

  1. Thành lập hội đồng bồi thường, tái định cư và tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người đang sử dụng đất bị thu hồi theo quy định;
  2. Sau khi thực hiện xong khoản 1, Điều này, liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức bàn giao mốc giới trên bản đồ và ngoài thực địa;

- Căn cứ Điều 4 - Quyết định: 573/QĐ-UBND: Việc xây dựng công trình chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tại khoản 1, 2 Điều 3 - Quyết định 573/QĐ-UBND.

- Theo Quyết định 573/QĐ-UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm làm thủ tục để bàn giao mốc giới trên bản đồ và ngoài thực địa...

- Để thực hiện Quyết định: 573/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội, ngày 02/12/2011, UBND quận Đống Đa ban hành Quyết định số 6209/QĐ-UBND thu hồi và phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất đợt 3 gồm 8 hộ dân phường Nam Đồng.

- Kế tiếp, ngày 02/12/2011, sau khi thu hồi đất xong theo Quyết định số 6209/QĐ-UBND, UBND quận Đống Đa mới liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để làm thủ tục bàn giao mốc giới trên bản đồ và ngoài thực địa.

phan hoi ve ket luan thanh tra so 84kl ubnd ngay 31082018
Quyết định số 6209/QĐ-UBND

- Sau đó, ngày 07/06/2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội căn cứ vào văn bản số 1635/KH&ĐT-ĐT ngày 05/05/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc cho phép điều chỉnh, bổ sung hạng mục khối lượng phát sinh thuộc Dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến Sông Lừ”.

- Căn cứ kết quả thẩm định số: 33/TĐ-BQLDA ngày 08/06/2011 và số 51/TTĐ-BQLDA ngày 27/09/2011 của Ban Quản lý dự án quận Đống Đa và kết quả thẩm định, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công - dự toán bổ sung dự án cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến sông Lừ.

- Căn cứ Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 21/6/2011 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt bổ sung thiết kế bản vẽ thi công - dự toán bổ sung “Dự án cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ”.

- Căn cứ vào văn bản số: 4103/UBND – KHĐT ngày 30/05/2012 của UBND thành phố ủy quyền phê duyệt điều chỉnh dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến Sông Lừ”, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội mới ban hành Quyết định số 102/QĐ-KH&ĐT phê duyệt điều chỉnh dự án trong đó tại Điều 1 của Quyết định phê duyệt điểu chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 38.980.000.000 đồng lên 72.250.600.000 đồng và điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án là quý 4 năm 2012.

phan hoi ve ket luan thanh tra so 84kl ubnd ngay 31082018
Quyết định số 102/QĐ-KH&ĐT

Từ những căn cứ pháp lý trên đây cho thấy: Tháng 09/2008, UBND Thành phố Hà Nội mới có quyết định thực hiện dự án; Tháng 12/2011, UBND quận Đống Đa mới có Quyết định thu hồi đất và giải phóng mặt bằng (GPMB) lần cuối, sau đó mới nhận bàn giao mốc giới trên bản đồ và thực địa; Tháng 06/2012, Sở Kế Hoạch và Đầu tư mới có văn bản cho phép điều chỉnh, bổ sung hạng mục khối lượng phát sinh, và bổ sung thiết kế bản vẽ thi công thuộc Dự án sau đó mới tổ chức đấu thầu theo quy định của Luật Đầu thầu để lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án.

Như vậy, với nhưng căn cứ pháp lý như trên có thể khẳng định:

Theo phát ngôn của ông Nguyễn An Huy - Chánh thanh tra TP Hà Nội tại buổi họp giao ban báo chí ngày 19/02/2019 khẳng định: “Chỉ có 1 bộ hồ sơ hoàn công (dự án Cống hóa mương từ Cống Chẹm đến Sông Lừ) được lập từ 2010” và hồ sơ này là đúng quy định của pháp luật, Luật sư Nguyễn Văn Kiệm khẳng định phát ngôn này của ông Nguyễn An Huy giống với nội dung trong Kết luận thanh tra số 84/KL-UBND ngày 31/08/2018 do ông Nguyễn Quốc Hùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký thay chủ tịch khẳng định hồ sơ hoàn công công trình đã được lập năm 2010. Như vậy, có nhiều dấu hiệu sai phạm trong việc thực hiện dự án trên mà các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần điều tra, xác minh, làm rõ, cụ thể:

  1. Năm 2010, dự án còn chưa hoàn thành việc giảỉ phóng mặt bằng, chưa bàn giao mốc giới, chưa đấu thầu xây dựng công trình, chưa bổ sung thiết kế bản vẽ thi công, chưa xây dựng công trình, nhưng lại có nghiệm thu, có hoàn công công trình? Nếu đúng như vậy, đã có hàng loạt hành vi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng: Vi phạm Luật đấu thầu, Luật xây dựng, thông thầu... và nhiều quy định pháp luật khác cần phải làm rõ?
  2. Quyền tố cáo là quyền của công dân được pháp luật bảo vệ, khi công dân không đồng ý với nội dung giải quyết tố cáo của UBND cấp tỉnh, thành phố thì có quyền tố cáo lên cấp trên (Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phú) đề giải quyết theo quy định tại khoản 2, điều 23 Luật Tố cáo số 03/2011/QH13. Do vậy khi chưa có kết luận cuối cùng có hiệu lực pháp luật của cơ quan/người có thẩm quyền thì chưa có căn cứ để phủ nhận nội dung tố cáo của người tố cáo.

Do vậy, với tư cách là luật sư có đầy đủ hồ sơ pháp lý của dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến Sông Lừ”, LS Nguyễn Văn Kiệm khẳng định phát ngôn của ông Nguyễn An Huy – Chánh thanh tra TP. Hà Nội về các nội dung của bản Kết luận Thanh tra số 84/KL-UBND ngày 31/08/2018 là không có căn cứ và có nhiều vấn đề cần tiếp tục điều tra, xác minh.

Vì vậy việc kết luận những thông tin được báo đăng tải là đúng hay sai cần phải được điều tra làm rõ ?

Để rộng đường dư luận, Báo điện tử Tầm Nhìn thông tin ý kiến của luật sư tới bạn đọc.

phan hoi ve ket luan thanh tra so 84kl ubnd ngay 31082018 Bài 2: Sự thật về Kết luận thanh tra số 84/KL-UBND ngày 31/08/2018?

Ban Biên Tập

  • Xin chờ trong giây lát...