Nhiều vi phạm tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 15:34 | 22/06/2020
Cơ quan có thẩm quyền vừa ban hành kết luận thanh tra hoạt động thu, chi tài chính, bổ nhiệm, tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng lao động tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, bên cạnh những kết quả đã đạt được, cơ quan có thẩm quyền tỉnh Thanh Hóa đã chỉ rõ nhiều vi phạm diễn ra tại đơn vị này.

Về xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ: Năm 2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng các văn bản đã hết hiệu lực như: Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính; Quyết định số 20/2006/QĐ- BTC ngày 31/3/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC; Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính...; Chưa quy định cụ thể việc sử dụng các loại Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Cũng trong năm 2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa tiết kiệm chi thương xuyên, chi trả lương, phụ cấp ưu đãi nghề cho hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn tại các Trạm thú y huyện, thị xã, thành phố; Trạm kiểm dịch động vật; Văn phòng Chi cục số tiền 405.900.500 đồng (tiền lương là 367.999.100 đồng; phụ cấp ưu đãi nghề là 37.901.400 đồng) là chưa đúng quy định (vì số hợp đồng này đã chấm dứt từ ngày 30/7/2019).

Mười tháng đầu năm 2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa chưa nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 121.394.120 đồng thu phí Kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và cấp giấy phép mở của hàng, theo qui định tại Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính mà sử dụng số tiền trên để chi trả cho hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn tại các Trạm thú y huyện, thị xã, thành phố; Trạm kiểm dịch động vật; Văn phòng Chi cục.

Điều 13, Quy chế chi tiêu nội bộ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa Năm 2019 quy định: “Cán bộ, công chức, viên chức không đủ tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô đi công tác, nhưng do nhiệm vụ đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 15km trở lên mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình (được lãnh đạo đơn vị đồng ý) thì được thanh toán khoản tiền tự túc phương tiện bằng 0,15 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và đơn giá xăng tại thời điểm đi công tác” chưa quy định cụ thể (chỉ thanh toán cho người có phương tiện cá nhân sử dụng cho 01 đoàn công tác/hoặc 01 lượt công tác).

nhieu vi pham tai chi cuc chan nuoi va thu y tinh thanh hoa
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại Phòng Chăn nuôi và Chi cục Thú y

Trong 02 năm, một số khoản chi của đơn vị giao dịch có giá trị vượt quá 5 triệu đồng là chưa đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước, số tiền là 167.754.525 đồng (trong đó năm 2018 chi 83.314.525 đồng; năm 2019 chi 84.440.000 đồng).

Một số chứng từ thanh toán thiếu chứng từ gốc, thiếu kế hoạch...như: Chứng từ CK số 83 ngày 26/12/2018, thanh toán tiền làm băng rôn (thiếu kế hoạch chi tiết); Phiếu chi số 390 ngày 31/12/2019: Thanh toán tiền thuê xe cho đội kiểm tra lưu động (thiếu Hợp đồng, thanh lý Hợp đồng)...

Về hoạt động dịch vụ cung ứng Vaccine: Qua kiểm tra cho thấy, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa hạch toán một số chi phí quản lý, chi phí bán hàng, một số nội dung chi thuộc nhiệm vụ chi của công tác quản lý nhà nước (không thuộc nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ) số tiền là 90.118.700 đồng, dẫn đến làm giảm thu nhập chịu thuế TNDN. Tương ứng số thuế TNDN phải truy thu là 18.023.740 đồng.

Việc bổ nhiệm cán bộ quản lý: Tại thời điểm bổ nhiệm có 07/11 người được bổ nhiệm chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (gồm: ông Lê Chí Thìn, Lê Văn Phượng, Vũ Ngọc Quân, Đào Văn Trung, Phạm Văn Tới, Lê Ngọc Bảo, Hoàng Ngọc Phúc) và 07/11 người chưa có trình độ lí luận chính trị trung cấp trở lên (gồm: ông Lê Chí Thìn, Lê Văn Phượng, Vũ Ngọc Quân, Đào Văn Trung, Phạm Văn Tới, Lê Ngọc Bảo…).

Về Hợp đồng lao động: Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa, biên chế hàng năm Chi cục được UBND tỉnh, Sở NN&PTNT Thanh Hóa giao chưa đáp ứng được khối lượng công việc của đơn vị. Do đó, từ trước những năm 2017, Chi cục đã ký hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn tại các Trạm Thú y huyện, thị xã, thành phố; Trạm kiểm dịch động vật; Văn phòng Chi cục.

Năm 2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa có tổng số 61 HĐLĐ, trong đó có 59 HĐLĐ không xác định thời hạn làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các Trạm Thú y huyện, thị xã, thành phố; Trạm kiểm dịch động vật; Văn phòng Chi cục và 02 HĐLĐ làm công tác phục vụ. Từ ngày 01/01/2019 đến tháng 31/7/2019, số HĐLĐ tại Chi cục này được giữ nguyên.

Như vậy, từ tháng 01/2018 đến 31/7/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa chưa chấm dứt 59 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn là không đúng quy định.

Cơ quan có thẩm quyền xác định, để xảy ra những hạn chế, tồn tại và khuyết điểm, vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc lãnh đạo Chi cục, trực tiếp tham mưu là bộ phận kế toán, bộ phận tổ chức, các tập thể và cá nhân có liên quan qua các thời kỳ. Đồng thời kiến nghị, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân khi để xảy ra những vi phạm nêu trên.

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...