Huyện Như Thanh - Tỉnh Thanh Hóa:

Nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Cập nhật: 08:00 | 18/02/2020
Chủ tịch UBND huyện Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa) bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm..., do để xảy ra nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Ngày 11/02/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn số 1441/UBND-KSTTHCNC yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Như Thanh tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác Thanh tra; Tiếp công dân; Khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng.

nhieu ton tai han che trong cong tac thanh tra tiep cong dan khieu nai to cao va phong chong tham nhung
UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn số 1441/UBND-KSTTHCNC ngày 11/02/2020 yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Như Thanh tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác Thanh tra; Tiếp công dân; Khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng

Nội dung công văn số 1441 nêu rõ: “...Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Như Thanh tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế theo kiến nghị của Thanh tra tỉnh đã chỉ ra trong Kết luận thanh tra...”

Trước đó, thực hiện Chương trình công tác thanh tra năm 2019, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thanh tra và có Kết luận thanh tra số 125/KL-TTTH ngày 20/01/2020 về trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Như Thanh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác Thanh tra; Tiếp công dân; Khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng.

Kết luận thanh tra số 125/KL-TTTH đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế của Chủ tịch UBND huyện Như Thanh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

nhieu ton tai han che trong cong tac thanh tra tiep cong dan khieu nai to cao va phong chong tham nhung
Công sở UBND huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Cụ thể là, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng còn hạn chế. Việc xây dựng kế hoạch thanh tra còn chưa tập trung vào một số lĩnh vực hay phát sinh sai phạm; Một số thủ tục trong hoạt động thanh tra chưa đảm bảo quy định như: Nội dung ghi chép nhật ký còn sơ sài, chưa có báo cáo thành viên đoàn thanh tra, họp rút kinh nghiệm đoàn thanh traChủ tịch UBND huyện Như Thanh chưa tổ chức thực hiện việc giám sát hoạt động của đoàn thanh tra theo quy định.

Một số đơn vị chưa bố trí được nơi tiếp công dân riêng, nơi tiếp công dân chưa niêm yết hướng dẫn về quy trình tiếp công dân, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để thuận tiện cho người dân trong quá trình thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. Việc mở sổ tiếp dân, phân loại vụ việc còn lúng túng, xử lý đơn thư còn chậm.

Việc thụ lý, giải quyết một số vụ việc ở một số xã, thị trấn chưa đúng trình tự, thủ tục, việc rút đơn khiếu nại, đình chỉ giải quyết vụ việc chưa đầy đủ thủ tục theo quy định....

Công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận, mở sổ theo dõi và trả kết quả thủ tục hành chính còn chưa chi tiết, chưa được thực hiện tại “Bộ phận một cửa”. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn còn đang chồng chéo.

Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác còn chưa đầy đủ đối tượng định kỳ phải thực hiện chuyển đổi. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, còn một số thủ tục chưa hoàn thiện.

Việc công khai, minh bạch, chấp hành các quy định trong quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, một số thủ tục còn chưa đúng quy định. Việc chấp hành định mức trong phân bổ dự toán lập, phân bổ dự toán chi thường xuyên cho hoạt động giảng dạy và học tập chưa đạt tỷ lệ tối thiểu; chấp hành quy định trong quản lý, sử dụng xe công chưa đúng quy định…

Theo nhận định của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, để xảy ra tồn tại, hạn chế nêu trên, trách nhiệm chung thuộc Chủ tịch UBND huyện Như Thanh, trách nhiệm trực tiếp thuộc về Trưởng các phòng chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các công chức được phân công phụ trách, thực hiện nhiệm vụ.

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...