Mua vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống Covid – 19 tại Thanh Hóa:

Nhiều cá nhân, tổ chức bị kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm vì dính sai phạm

Cập nhật: 11:02 | 28/05/2020
Nhiều cá nhân, tổ chức dính sai phạm trong việc mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống Covid – 19 đã bị cơ quan Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị cấp có thẩm quyền kiểm điểm trách nhiệm.

Qua rà soát, cơ quan chức năng cho biết, nguồn kinh phí tỉnh Thanh Hóa chi phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, tính đến ngày 14/5/2020 là 117.276.613.526 đồng, đạt 100%.

Căn cứ vào mục đích, yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thanh tra 06 gói thầu ( gồm 03 gói thầu mua sắm vật tư và 03 gói thầu mua sắm thiết bị), phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Cụ thể trong số 6 gói thầu bị thanh tra có 4 gói thầu do Sở Y tế Thanh Hóa làm chủ đầu tư (Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ điều trị bệnh nhân và thiết bị giám sát nhiệt độ của hành khách tại Cảng hàng không Thọ Xuân; Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ điều trị bệnh nhân; Mua sắm hệ thống trang thiết bị xét nghiệm virus SARS- CoV-2; Mua sinh phẩm, vật tư, hóa chất phục vụ xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2) và 2 gói thầu do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư (Mua hóa chất, vật tư phục vụ cho công tác phòng chống dịch; Mua hóa chất, vật tư phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19).

nhieu ca nhan to chuc bi kien nghi kiem diem trach nhiem vi dinh sai pham
Rrong số 6 gói thầu bị thanh tra có 4 gói thầu do Sở Y tế Thanh Hóa làm chủ đầu tư

Theo tính toán, tổng giá trị dự toán của 6 gói thầu là 83.911.459.800 đồng; nguồn kinh phí được lấy từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2020; hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu; Tổng giá trị được chỉ định thầu là 79.950.059.800 đồng (giảm 3.961.400.000 đồng, tương đương 4,72% so với dự toán được duyệt).

Đối với thiết bị xét nghiệm virus SARS-COV-2 và sinh phẩm, vật tư, hóa chất phục vụ xét nghiệm virus SARS-COV-2 do Sở Y tế làm Chủ đầu tư (do Công ty cổ phần thẩm định giá và giám định Tiên Phong (TPV) - Chi nhánh Thanh Hóa thực hiện). Đơn vị tư vấn thu thập được thông tin từ kết quả các giao dịch thành công trên thị trường đối với sản phẩm tương tự hoặc báo giá của nhà sản xuất, của đơn vị phân phối cấp 1, đơn vị phân phối độc quyền..., để tham khảo, phân tích, lựa chọn giá tối ưu đối với sản phẩm; Bản báo giá của Công ty cổ phần dịch vụ và Thiết bị Y tế Kiến Tạo, không thể hiện thông tin hiệu lực của báo giá.

nhieu ca nhan to chuc bi kien nghi kiem diem trach nhiem vi dinh sai pham
Có 2 gói thầu do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư là :Mua hóa chất, vật tư phục vụ cho công tác phòng chống dịch và Mua hóa chất, vật tư phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19

Tương tự, đối với thiết bị máy đo thân nhiệt từ xa (do Công ty CP thẩm định giá và giám định Việt Nam thực hiện). Đơn vị tư vấn cũng chưa thu thập được thông tin từ kết quả các giao dịch thành công trên thị trường đối với sản phẩm tương tự hoặc báo giá của nhà sản xuất, các đơn vị phân phối cấp 1, đơn vị phân phối độc quyền..., để tham khảo, phân tích, lựa chọn giá tối ưu đối với sản phẩm; một số báo giá không ghi đầy đủ thông tin về ngày, tháng, thời điểm báo giá.

Về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu, Sở Y tế chưa thực hiện đầy đủ việc đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu, theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 7, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Việc thực hiện hợp đồng, tại gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ điều trị bệnh nhân (đợt 2 - mua sắm thiết bị chủ yếu để điều tiết cho các điểm bùng phát dịch), đang trong thời gian thực hiện hợp đồng; đến thời điểm thanh tra một số thiết bị, đã được cung ứng, nhưng chưa được bàn giao, lắp đặt, phân phối cho các đơn vị sử dụng.

nhieu ca nhan to chuc bi kien nghi kiem diem trach nhiem vi dinh sai pham
Cơ quan Thanh tra cũng kiến nghị Giám đốc Sở Tài chính kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc phối hợp thẩm định giá dự toán, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, còn hạn chế, khuyết điểm

Đối với các gói thầu do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm chủ đầu tư, cơ quan Thanh tra kết luận vẫn còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm. Về việc xác định giá trị gói thầu, qua kiểm tra cho thấy, đơn vị tư vấn chưa thu thập được thông tin từ kết quả các hợp đồng đã giao dịch thành công trên thị trường đối với sản phẩm tương tự hoặc báo giá của nhà sản xuất, các đơn vị phân phối cấp 1, đơn vị phân phối độc quyền..., để tham khảo, phân tích, lựa chọn giá tối ưu đối với sản phẩm. Nội dung báo cáo, phân tích các đơn giá khảo sát trong báo cáo kết quả thẩm định giá, chưa đảm bảo chặt chẽ, chưa thể hiện đầy đủ các tài liệu khảo sát Việc việc thực hiện hợp đồng, đối với gói thầu mua hóa chất, vật tư phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 1): Theo quyết định số 1956/QĐ-UBND, ngày 08/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian thực hiện Hợp đồng đến hết ngày 26/5/2020. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, đã gần hết thời gian thực hiện hợp đồng, nhưng vẫn còn một số loại vật tư, nhà thầu chưa cung cấp đủ theo hợp đồng, cụ thể: Mặt hàng khẩu trang y tế cung cấp được 392.750/500.000 cái, mặt hàng Chloramin B cung cấp được 426/10.000 kg, mặt hàng trang phục chống dịch dùng nhiều lần chưa cung cấp được.

nhieu ca nhan to chuc bi kien nghi kiem diem trach nhiem vi dinh sai pham
Kiến nghị của cơ quan Thanh tra tỉnh Thanh Hóa

Từ những sai phạm đã được chỉ ra, cơ quan Thanh tra kết luận, trách nhiệm chính thuộc về Chủ đầu tư (Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh); các đơn vị tư vấn thẩm định giá và nhà thầu cung ứng, chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc thực hiện hợp đồng với chủ đầu tư, còn có những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra; Sở Tài chính, chịu trách nhiệm trong việc phối hợp thẩm định dự toán, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, chưa phát hiện, xử lý kịp thời những hạn chế, khuyết điểm của đơn vị tư vấn thẩm định giá.

Đồng thời cơ quan Thanh tra cũng kiến nghị: Giám đốc Sở Y tế kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan và khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra; Giám đốc Sở Tài chính kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc phối hợp thẩm định giá dự toán, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, còn hạn chế, khuyết điểm; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể cá nhân có liên quan và khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm nêu trên.

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...