Thành phố Hồ Chí Minh

Nâng cao năng lực lãnh đạo, ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng

Cập nhật: 15:30 | 13/12/2019
Ngày 13/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị “Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan đảng” các tỉnh, thành ủy phía Nam.
nang cao nang luc lanh dao ung dung cong nghe thong tin cho can bo lanh dao cac co quan dang
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển như vũ bão và có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Công nghệ thông tin ở Việt Nam đã có giai đoạn phát triển với những thành tích ấn tượng, trở thành một ngành kinh tế kỹ thuật đóng góp ngày càng to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh. Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm đến sự phát triển của khoa học công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trong bối cảnh đó, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, mới đây nhất là việc Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết 52 - NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tuy nhiên, thực tiễn những năm qua cho thấy, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống chính trị nói chung, trong các cơ quan Đảng nói riêng còn không ít khó khăn, hạn chế như: Công tác chỉ đạo, lãnh đạo triển khai ở nhiều nơi còn chưa được quan tâm đúng mức. Một số lãnh đạo chưa thực sự gương mẫu trong việc sử dụng công nghệ thông tin trong điều hành, tác nghiệp. Việc triển khai ứng dụng trong chỉ đạo, quản lý điều hành còn hạn chế, các sản phẩm có chất lượng chưa cao. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ quản trị, vận hành những hệ thống hiện đại, phức tạp còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu...

nang cao nang luc lanh dao ung dung cong nghe thong tin cho can bo lanh dao cac co quan dang
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Từ thực tế trên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin và truyền thông thống nhất trong các cơ quan Đảng, hoàn thành các nội dung công việc đã được xác định trong Quyết định 260 QĐ/TW ngày 1/10/2014 của Ban Bí thư về việc ban hành "Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2015-2020 (Chương trình 260).

Tại hội nghị, các đại biểu được cung cấp và tập trung trao đổi các chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý công tác tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng, giải pháp thực hiện; vấn đề bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của các ban, cơ quan Đảng hiện nay; tác động của mạng xã hội đối với cơ quan Đảng, Nhà nước và ứng xử của cán bộ, đảng viên trên mạng xã hội... Các đại biểu đã nghe chia sẻ về kinh nghiệm của một số địa phương trong ứng dụng công nghệ thông tin, giới thiệu về mạng xã hội VCNet, phần mềm phòng họp không giấy Ecbinnet.

PV

  • Xin chờ trong giây lát...