Lùi thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần II

Cập nhật: 20:46 | 13/03/2020
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình -Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 đồng ý với đề nghị của Ủy ban Dân tộc về điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II sang cuối tháng 6, đầu tháng 7/2020.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công; đề xuất thời gian cụ thể tổ chức Đại hội, báo cáo Ban Chỉ đạo Đại hội quyết định.

lui thoi gian to chuc dai hoi dai bieu toan quoc cac dan toc thieu so viet nam lan ii
Ảnh minh họa

Trước đó, theo kế hoạch đã được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phê duyệt, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần II sẽ diễn ra trong ba ngày từ 17-19/4/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 nhằm tiếp tục khẳng định, ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; đồng thời đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc giai đoạn 2009-2019; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và định hướng đến năm 2030.

Đại hội là sự kiện tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn từ 2009-2019. Đây cũng là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc; là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

PV