Long Biên với những hướng đi mới trong năm 2020

Cập nhật: 16:24 | 22/05/2020
Tại buổi họp giao ban với Báo chí tại  Thành ủy Thành phố Hà Nội, quận Long Biên đã đưa ra kết quả đạt được trong năm 2019. Qua đó, đề ra hướng đi mới cho quận vào năm 2020, nhằm nâng cao, phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội

Những kết quả về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019

Đối với công tác chỉ đạo, điều hành, quận Log Biên đã chủ động rà soát, điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của các lãnh đạo và các thành viên UBND theo yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện đổi mới nội dung xây dựng các chương trình, kế hoạch đảm bảo rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm.

Đồng thời kiếm soát thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố giao. Cùng với đó, Quận thường xuyên chỉ đạo tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình toàn khóa của Quận ủy, các Đề án theo Nghị quyết cùa HĐND quận và Chủ đề năm công tác. Đặc biệt, đã chỉ đạo hoàn thành tốt năm chủ đề của Quận: “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch – đẹp – văn minh”.

Về vấn đề phát triển kinh tế và thu ngân sách, Quận Long Biên trong năm 2019 vừa qua, nền kinh tế tiếp tục được duy trì và phát triển, tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và thương mai đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2018. Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tiếp tục được quan tâm. Chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, ban hành và triển khai phương án giảm đàn và hỗ trợ cho các hộ dân dừng chăn nuôi. Thu ngân đối với ngân sách trên địa bàn được thực hiện 9,463/5,807 tỷ đồng, đạt 163% dự toán quận giao. Công tác thu nợ cũng được tập tung chỉ đạo quyết liệt, năm 2019 thu nợ 170/274 tỷ đồng (đối với các khoản nợ có khả năng thu từ 2017 chuyến sang) đạt 62%.

Công tác quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng được nâng cao, việc thực hiện nếp sống vă minh dô thị nhận được sự đồng thuận của nhân dân qua việc chấp hành nghiêm những quy định về trật tự đo thị.

Công tác văn hóa và ANQP được đẩy mạnh, Quận Long Biên đã thực hiện một cách hiệu quả các phong trào, đề án đặt ra đối với lĩnh vực văn hóa. Phát triển và hoạt động toàn diện trên các lĩnh vực về văn hoái- thông tin, thể thao, về giáo dục đào tạo, về y tế, dân số, và an sinh xã hội cũng được quan tâm. Công tác anh ninh quốc phòng được giữ vững, ổn định, công tác đấu tranh phòng chống các loại tệ nạn được chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Quốc phòng hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân với 85 công dân, tổ chức huấn luyện DQTV và Hội thao quốc phòng lực lượng DQTV đạt kết quả tốt

long bien voi nhung huong di moi trong nam 2020

Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020

Quận Long Biên thực hiện với mục tiêu phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa III nhiệm kì 2015- 2020, chuẩn bị tốt các điều kiện thuận lợi để xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và kế hoạch đầu tư công 5 năn nhiệm kì 2021- 2025, năm 2020. Đại diện UBND quận Long Biên, bà Đinh Thị Thu Hương- Phó chủ tịch quận đã triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Đối với công tác chỉ đạo, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành nhằm phát huy tính tự giác, sáng tạo của cán bộ, công nhân, viên chức, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện mô hình “ Cơ quan điện tử” tiến tới “Chính quyền điện tử”.

Tập trung công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán giao, tăng tỷ lệ nguồn thu chi để chi đầu tư để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư công tring hạn. Tập trung quyết liệt trong công tác GPMB các dự án, đặc biệt với các dự án trọng điểm. Tăng cường đối thoại, tháo gỡ vướng mắc về công ác GPMB. Phát triển mô hình kinh tế trang trại với dịch vị du lịch, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Huy động các nguồn lực đầu tư và hoàn thiện hạ tầng đô thị, trọng tâm là công tác thoát nước, xử lý ngập úng, vệ sinh môi trường theo xu hướng Thành phố thông minh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ trong quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoám văn nghệ, TDTT chào mừng Đại hội đảng các cấp.

Tiếp tục chủ động đề xuất triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khám chữa bệnh qua hệ thống BHYT, có giải pháp cụ thể nhằm thu hút, tăng tỷ lệ phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Quận Long Biên cũng nhấn mạnh phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm học 2019- 2020, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC gắn với nhu cầu đào tạo nhận lực ngành, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Với lĩnh vực QPAN, quận thực hiện giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo TTATXH trên địa bàm. Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về an ninh, quốc phodng năm 2020. Tổ chức tốt các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020, quận Long Biên đang có những bước phát triển, những nét mới về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội vượt bậc.

Quang Thành

  • Xin chờ trong giây lát...