Lạng Sơn: Nhiều bất cập trong Dự án khu dân cư Trần Quang Khải phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn

Cập nhật: 11:09 | 16/10/2019
Việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng phường Chi Lăng, theo Luật Quy hoạch đô thị, có dấu hiệu làm sai lệch, khi UBND phường báo cáo với TP Lạng Sơn không đúng sự thật. Thậm chí, hiện còn nhiều hộ dân không đồng thuận việc bỏ ao công để lấy đất của dân thực hiện dự án…  
lang son nhieu bat cap trong du an khu dan cu tran quang khai phuong chi lang tp lang son
Trụ sở UBND phường Chi Lăng

Theo phản ánh, việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng chi tiết phường Chi Lăng tỉ lệ 1/500, để lập Dự án đầu tư hạ tầng kĩ thuật khu dân cư Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, lúc 19 giờ 30 phút ngày 3/7/2019, không đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

Tại cuộc họp này gồm: ông Nguyễn Quốc Thắng, Phó Chủ tịch UBND; ông Lê Văn Tuấn, cán bộ địa chính phường Chi Lăng; bà Nguyễn Thị Hương Sen, Giám đốc; ông Nông Văn Huân, Phó Giám đốc; ông Trần Quốc Thơ, cán bộ kĩ thuật Ban quản lí dự án ĐTXD TP Lạng Sơn; Đại diện khối Trần Quang Khải I, II là ông Lã Quý Thăng, Khối trưởng; Công ty CP Tư vấn phát triển hạ tầng Việt Nam IDC, có ông Nguyễn Nhật Tân, Kiến trúc sư; ông Trương Ngọc Tiến, kĩ sư.

lang son nhieu bat cap trong du an khu dan cu tran quang khai phuong chi lang tp lang son
Trụ sở UBND TP Lạng Sơn

Hội nghị căn cứ Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND TP Lạng Sơn, về quyết định chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng kĩ thuật khu dân cư Trần Quang Khải; căn cứ Kế hoạch số 19/KH-QLDA ngày 27/6/2019, của Ban quản lí dự án ĐTXD TP Lạng Sơn, về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư, về điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng chi tiết phường Chi Lăng tỉ lệ 1/500, để lập Dự án hạ tầng kĩ thuật khu dân cư Trần Quang Khải. UBND phường Chi Lăng mời các thành phần để tổ chức lấy ý kiến, báo cáo lên UBND TP Lạng Sơn.

Hội nghị tổ chức thảo luận và giải đáp thắc mắc các thành phần tham gia, phát biểu xin ý kiến cộng đồng dân cư, số phiếu phát ra là 32/34 hộ dân và 3 tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án. Tuy nhiên, theo ông Đinh Bá Sơn và các hộ dân: “Biên bản hội nghị trên 34 hộ bị ảnh hưởng tham gia họp, nhưng UBND phường lại ghi trong biên bản là phát ra là 25 phiếu, thu lại 21 phiếu; số phiếu đồng ý với việc điều chỉnh quy hoạch là 20/21; số phiếu không đồng ý với việc điều chỉnh quy hoạch bỏ trống; số phiếu có ý kiến khác là 1/21. Dự án này của TP Lạng Sơn, theo dự kiến thu hồi đất của 34 hộ dân và 3 tổ chức, có 15 hộ dân ảnh hưởng một phần bỏ phiếu đồng ý, còn lại các hộ dân chúng khác không đồng ý và bỏ ra về. Tuy nhiên, UBND phường Chi Lăng lập biên bản hội nghị là gian dối, nhằm lừa dối các cơ quan cấp trên…”.

lang son nhieu bat cap trong du an khu dan cu tran quang khai phuong chi lang tp lang son
Báo cáo của UBND phường Chi Lăng về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng chi tiết phường Chi Lăng tỷ lệ 1/500

Như vậy, UBND phường Chi Lăng làm trái với Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, khi biên bản họp hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư ghi không đúng thực tế, có dấu hiệu làm sai lệch. Qua đó, UBND TP Lạng Sơn căn cứ vào việc lấy ý kiến Nhân dân, nhằm tổ chức Hội nghị công bố đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Chi lăng, TP Lạng Sơn, tỉ lệ 1/500 để lập Dự án hạ tầng kĩ thuật khu dân cư Trần Quang Khải.

lang son nhieu bat cap trong du an khu dan cu tran quang khai phuong chi lang tp lang son
UBND tỉnh Lạng Sơn

Sau đó, UBND tỉnh Lạng Sơn căn cứ vào các Nghị quyết số 43, số 44 của HĐND tỉnh, về bổ sung danh mục thu hồi đất năm 2019 và bổ sung dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác năm 2019; xét Tờ trình số 281/TT-STTr-STNMT ngày 1/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng năm 2019 của UBND TP Lạng Sơn, trong đó Dự án hạ tầng kĩ thuật khu dân cư Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, được quy hoạch 26.503m2.

lang son nhieu bat cap trong du an khu dan cu tran quang khai phuong chi lang tp lang son
lang son nhieu bat cap trong du an khu dan cu tran quang khai phuong chi lang tp lang son
Bùi Văn Lin và Hoàng Văn Lô, làm việc tại Công ty Tư vấn thủy lợi Lạng Sơn, được Công ty CP Tư vấn phát triển hạ tầng Việt Nam IDC thuê đo đạc tự ý trèo tường vào đất nhà ông Đình Bá Sơn đo vẽ

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn cho biết: “UBND TP căn cứ vào Quyết định số 1493 ngày 6/8/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn, về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 TP Lạng Sơn, để bổ sung danh mục công trình. Theo quy hoạch phê duyệt, dự án được phê duyệt 26.500m2. Hiện Sở Xây dựng đang phê duyệt. Trước đây, quy hoạch ao 5.000m2, nhưng sau bỏ ra và lấy đất của một số hộ dân…”.

Ngày 16/8/2019, ông Đinh Bá Sơn và một số người dân xung quanh yêu cầu Bùi Văn Lin và Hoàng Văn Lô, làm việc tại Công ty Tư vấn thủy lợi Lạng Sơn, được Công ty CP Tư vấn phát triển hạ tầng Việt Nam IDC thuê đo đạc viết biên bản tường trình sự việc. Vì tự ý trèo vào nhà ông Đinh Bá Sơn, khi gia đình ông Sơn không có nhà để đo đạc, cắm mốc vị trí…”. Công ty CP Tư vấn phát triển hạ tầng Việt Nam IDC, là đơn vị được UBND TP Lạng Sơn thuê để tư vấn, thiết kế Dự án đầu tư hạ tầng kĩ thuật khu dân cư Trần Quang Khải.

Qua đây, Báo điện tử Tầm nhìn đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn vào cuộc, làm rõ những phản ánh nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, cũng như đúng quy định của pháp luật.

Hoàng Pháp

  • Xin chờ trong giây lát...