Kiến nghị xử lý về tài chính trên 48.000 tỷ đồng

Cập nhật: 12:30 | 02/11/2019
Trong 10 tháng năm 2019, toàn ngành tài chính đã thực hiện trên 73,9 nghìn cuộc thanh tra và kiểm tra, kiến nghị xử lý về tài chính trên 48,3 nghìn tỷ đồng.
kien nghi xu ly ve tai chinh tren 48000 ty dong
Ảnh minh họa

Trong đó thu nộp vào ngân sách nhà nước 14,8 nghìn tỷ đồng, kiến nghị tài chính khác là 33 nghìn tỷ đồng, riêng số giảm lỗ là 29,9 nghìn tỷ đồng.

Số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước là 10,3 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, Bộ Tài chính đã và đang tích cực đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân.

Về công tác thu hồi nợ đọng thuế, trong tổng số tiền nợ thuế do ngành thuế quản lý tính đến hết tháng 10/2019 thì nợ có khả năng thu chiếm 52,2% giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2018. Nợ không có khả năng thu hồi chiếm 47,8% và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ đọng có khả năng thu trên tổng thu nội địa đã giảm, nếu năm 2015 là 7,7% thì đến cuối tháng 10/2019 chỉ còn 3,65%.

PV (t/h)

  • Xin chờ trong giây lát...