Mỗi tuần một chuyện

Không làm gì lớn, nhưng làm được việc lớn

Cập nhật: 11:05 | 13/02/2020
“Quân tử chi giao đạm nhược thủy”. Những người quân tử khi “chi giao” uống nước lã cũng thấy say. Cái say của quân tử khác cái say của kẻ vụ lợi.  
Minh họa

Thiên tính của con người hội tụ khi hoạn nạn sẽ giúp nhau. Vì lợi ích mà hội tụ gặp hoạn nạn sẽ tránh nhau. Cái nhạt của quân tử sẽ dẫn đến mặn nồng. Cái mặn mặn, nồng nồng của tiểu nhân dễ tiêu tan

Ăn mặn sẽ khát nước là tất yếu của cơ địa, do lục phủ ngũ tạng kết nối. Con người gặp hoạn nạn cũng tìm đường để giải thoát. Những người giàu có, quyền lực sinh hư... đôi khi lại rơi vào hoạn nạn. Gặp những việc quá phức tạp trên đời, nên lấy cái đơn giản để giải quyết. Những cái tưởng chừng như đơn giản lại rất dễ chuyển phức tạp, khó gỡ

Quân tử tuyệt giao bất suất ác ngôn. Quân tử chi giao đạm bạc như nước. Uống rượu trong lúc chi giao có thể trở thành tri kỷ, ích kỷ gia tăng có thể thành chi tử. Quá chén có thể thành chí tử. Nếu đối phương không biết ứng xử, có thể thành quyết tử.

Hội họp không trọng điểm nó cũng như những cuộc xã giao vô ích. Trọng mình không trọng ngoài. Hãy để thời gian làm theo sở trường của mình, thành công sẽ trở nên tuyệt màu sắc. Mất quá nhiều thời gian cầu ngoài, trông chờ đôi khi xôi hỏng, bỏng không

Sự kết giao của quân tử nhạt như nước lã. Sự kết giao của tiểu nhân nồng như rượu, sun xoe săn đón, mời chào. Khác giới còn có thể õng ẹo. Ăn nhiều, chúc tụng nhiều, rượu bia nhiều thường sinh bệnh tật.

Giảm xã giao đề cao nỗ lực của chính mình. Cái đề cao ấy chính là “đề” để động cơ sinh năng cơ, năng lực, năng xuất. Đẩy mình lên tầm cao mới, xã giao mà mình không cao, chỉ thấy người khác cao. Người khác cao, không bao giờ bạn thỏa mãn.

Minh họa

Có những cuộc xã giao rất hoành tráng, gặp những người như trên trời rơi xuống. Xong cuộc, ta không bao giờ gặp lại họ nữa, chẳng ích gì. Thà rằng, thời gian ấy ta giành cho tự lực bản thân còn hơn.

Có ông, bà về hưu rồi không giúp đỡ vợ con, thích hóng đề cao quá khứ. Có lần, vị tổ chức kia quên không giới thiệu đề cao thế là ấm ức. Quay ra trách móc oán cừu lẫn nhau. Giới thiệu mà cứ đề cao, Là cách làm “nhục” biết bao nhiêu người...

Giới thiệu về ai đó họ hay “đề cao” nào là giàu lắm, nào là giỏi lắm... thế bao người ngồi kia đều là ngu, là hèn vì không giàu, không giỏi chăng? Hôm nay, họ có thể chưa hơn nhưng một ngày nào đó sẽ khác. Đời là thế! Mọi điều đều có thể xảy ra.

Lê Duy Hảo

  • Xin chờ trong giây lát...