Khơi sức dân trong quản lý, bảo vệ rừng ở VQG Chư Mom Ray

Cập nhật: 07:31 | 27/02/2020
Ban quản lý VQG Chư Mom Ray được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và thực thi pháp luật trên lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và QLLS trên diện tích 56.249 ha, thuộc địa bàn 08 xã, 01 thị trấn thuộc 02 huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi. Lực lượng mỏng, địa bàn quản lý lại cực kỳ rộng, Ban quản lý VQG Chư Mom Ray đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân để chung tay trong công tác bảo vệ rừng.  

Ban Quản lý rừng quốc gia Chư Mom Ray có tổng số viên chức và người lao động là 108 người (trong đó viên chức: 60 người; hợp đồng lao động: 48 người), được bố trí thành 03 phòng chuyên môn, Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (14 Trạm QLBVR, 02 tổ cơ động) và 01 đơn vị trực thuộc là Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

khoi suc dan trong quan ly bao ve rung o vqg chu mom ray

Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách BQL RQG Chư Mom Ray.

Trong đó, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chỉ có 48 người, chưa đạt 1/2 so với quy định của Chính phủ (113 người), do đó công việc của cán bộ, viên chức của Vườn quốc gia Chư Mom ray có phần quá tải, không bao quát hết địa bàn.

Mặt khác đa số các trạm QLBVR nằm ở vùng sâu, xa, điều kiện giao thông, thông tin liên lạc,... còn khó khăn (còn 03 trạm chưa có sóng điện thoại; 05 trạm chưa có điện thắp sáng), trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ công việc còn thiếu,…đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công việc của đơn vị trong thời gian qua.

Hiện tại lực lượng kiểm lâm của VQG đã được giải thể theo quyết định số 912/QĐ-UBND, ngày 28/8/2019, do đó chức năng xử lý vi phạm của lực lượng bảo vệ rừng không còn, việc trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng cũng bị hạn chế,... do đó ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

khoi suc dan trong quan ly bao ve rung o vqg chu mom ray

Người dân cùng tham gia công tác tuần tra.

Để duy trì hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng Ban quản lý RQG Chư Mom Ray đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình để huy động nguồn lực to lớn từ người dân để chung tay, giúp sức.

Qua thực hiện khoán bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình nhận khoán đã huy động được nguồn lực của tập thể, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng; tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép trong khu vực rừng phòng hộ đã giảm hẳn.

Việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã giúp một số hộ nghèo, cộng đồng dân cư có thêm thu nhập, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại địa phương, tạo động lực khuyến khích các hộ tích cực tham gia bảo vệ rừng, đồng thời tiết kiệm ngân sách đầu tư. Việc giao khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cộng đồng dân cư còn giúp đơn vị giải quyết được những khó khăn do thiếu hụt nguồn nhân lực.

khoi suc dan trong quan ly bao ve rung o vqg chu mom ray

Phối hợp với các hộ dân nhận khoán đi tuần tra quản lý, bảo vệ rừng

Theo đó, dựa vào sức dân, đơn vị đã thành lập 19 chốt bảo vệ ở các điểm xung yếu từ rừng ra. Đây là các lối đi mà lâm tặc thường xuyên sử dụng. Bên cạnh đó, BQL còn tổ chức giao nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng cho 8 cộng đồng thôn, làng với 119 hộ dân ở 6 xã. Theo đó, mỗi tuần các chốt bảo vệ ít nhất tuần tra 2 lần, dân cùng đi tuần với người của các trạm bảo vệ rừng. Theo thống kê, trong tháng 5 các trạm và chốt bảo vệ rừng đã có gần 280 lượt tuần tra, kiểm tra rừng, trong đó có gần 750 lượt người tham gia (dân tham gia 450 lượt).

Ban quản lý RGQ đã tổ chức 87 cuộc tuyên truyền cấp thôn với 3.321 lượt người dân tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung nâng cao nhận thức cho cộng đồng về giá trị của rừng, lợi ích của rừng mang lại cho cuộc sống của người dân, đồng thời quán triệt để người dân hiểu rõ về những hành vi trái pháp luật và những hậu quả nghiêm trọng khi người dân phá rừng, tuyên truyền, giáo dục môi trường, giáo dục pháp luật để nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng “phong trào toàn dân tham gia quản lý bảo vệ rừng”, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, BQL RQG Chư Mom Ray duy trì tốt hoạt động của 10 câu lạc bộ xanh tại 10 trường THCS trên địa bàn hai huyện Sa Thầy - Ngọc Hồi, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng cho các em học sinh. Tặng 4.000 cuốn vở, 300 áo, 300 mũ cho các em học sinh THCS trên địa bàn hai huyện Sa Thầy- Ngọc Hồi.

Ông Đào Xuân Thủy – Giám đốc BQL RQG Chư Mom Ray cho biết thêm: “Thời gian qua, BQL RQG đã triển khai ký 49 bản cam kết bảo vệ rừng, PCCCR với 49 hộ có nương rẫy giáp ranh với VQG, qua công tác ký cam kết đã nâng cao trách nhiệm của các hộ dân có nương rẫy giáp ranh với VQG trong các hoạt động bảo vệ rừng, hạn chế vi phạm.”

Trong năm 2019 đơn vị đã thực hiện hỗ trợ 49 thôn vùng đệm với tổng số tiền 1,96 tỷ đồng, số tiền này đã được các cộng đồng sử dụng có hiệu quả, góp phần vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các cộng đồng, góp phần củng cố xây dựng nông thôn mới tại các xã.

Trong năm 2020, BQL RQG Chư Mom Ray sẽ tiếp tục giao khoán 16.391 ha rừng cho 20 cộng đồng ở các xã Rờ Kơi, Sa Nhơn, Sa Sơn, Mo Ray, Sa Loong, Bờ Y, Đắk Kan bảo vệ.

Thông qua công tác khoán tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho các cộng đồng ổn định đời sống. Từ đó đảm bảo tất cả diện tích rừng có chủ quản lý để gắn quyền lợi và trách nhiệm của người dân với công tác quản lý, bảo vệ rừng; tạo việc làm ổn định, nâng cao mức sống cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sống gần rừng, gắn bó với rừng.

Nguyên Khoa

  • Xin chờ trong giây lát...