Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững

Cập nhật: 23:49 | 29/11/2019
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ, chiều 29/11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban về khoa học và công nghệ (Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh) tổ chức Hội thảo “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững”.

Hội thảo nhằm thông tin về vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; việc lồng ghép phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở các bộ, ngành, địa phương doanh nghiệp trong thời gian qua. Đồng thời, tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp… gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm thúc đẩy vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững.

khoa hoc cong nghe va doi moi sang tao vi muc tieu phat trien ben vung
Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc nhấn mạnh: Ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 622/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Theo đó, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được khẳng định với vai trò là động lực chính thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh tế đất nước theo hướng kinh tế thịnh vượng, bao trùm và bền vững với môi trường; là công cụ then chốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; cung cấp giải pháp giải quyết các thách thức về kinh tế, xã hội, môi trường đối với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và hỗ trợ quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia.

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ; một số tổ chức quốc tế... là dịp để cùng thảo luận về việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế bền vững. Tham luận của đại diện các bộ, ngành thể hiện sự nhiệt tình và trách nhiệm của toàn xã hội trong thúc đẩy vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Bên cạnh đó, hội thảo cũng làm rõ vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và sự cần thiết phải lồng ghép phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày nay, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, củng cố tiềm lực quốc phòng và an ninh, phát triển bền vững đất nước.

PV

  • Xin chờ trong giây lát...