Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX:

Kết tinh trí tuệ tập thể, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Cập nhật: 08:00 | 04/09/2020
Cho đến thời điểm hiện tại, Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Qua công tác chuẩn bị và tổ chức cho thấy, Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã gặt hái được nhiều thành công, là sự kết tinh của trí tuệ tập thể, đột phá trong việc sử dụng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, trên cơ sở - Sự kết tinh trí tuệ tập thể

Triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động ban hành các chỉ tiêu, hướng dẫn, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc xây dựng báo cáo chính trị.

Khảo sát tại một số Đảng bộ cấp cơ sở cho thấy, bên cạnh việc quán triệt nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Đảng bộ cấp cơ sở đã có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các đồng chí cấp ủy, đồng thời bám sát các chi bộ trực thuộc chuẩn bị kỹ lưỡng cho dự thảo văn kiện và phương án nhân sự.

Dự thảo báo cáo chính trị được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm tham gia đóng góp ý kiến. Các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm sẽ được tiểu ban văn kiện chắt lọc, tiếp thu, hoàn thiện và đưa vào báo cáo.

Tại Đảng bộ cấp trên cơ sở, dự thảo báo cáo chính trị được phân công cho Tiểu ban xây dựng văn kiện chuẩn bị. Sau khi hoàn thiện, dự thảo báo cáo được tập thể Ban Thượng vụ Huyện, Thị xã, Thành phố thông qua, nghiên cứu, phân tích, đồng thời công khai rộng rãi, lấy ý kiến đóng góp của các ngành và các tầng lớp nhân dân.

Qua khảo sát có tới hàng trăm nghìn lượt đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Sau khi lấy ý kiến đóng góp, tập thể Ban Thượng vụ Huyện, Thị xã, Thành phố tiếp tục nghiên cứu, bổ sung trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp ý, phê duyệt.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy thành phố Thanh Hóa cho biết, thành phố Thanh Hóa là đơn vị được Tỉnh ủy Thanh Hóa lựa chọn tổ chức đại hội điểm, do đó, mọi công việc phải được chuẩn bị cẩn thận, chi tiết, cụ thể. Riêng dự thảo báo cáo chính trị, thành phố Thanh Hóa đã tiến hành lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân nhiều lần. Sau khi đại hội được tổ chức thành công, dư luận nhân dân và cơ quan chức năng đánh giá rất cao công tác chuẩn bị của thành phố Thanh Hóa. Thành phố Thanh Hóa cũng là một trong các đơn vị đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết sau đại hội.

ket tinh tri tue tap the chu trong nang cao chat luong doi ngu can bo
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công tác nhân sự, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy thành phố Thanh Hóa cho hay, công tác nhân sự được thành phố Thanh Hóa chuẩn bị kỹ lưỡng theo quy trình năm bước.

Phát biểu chỉ đạo đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng tán thành với những nội dung cơ bản nêu trong các văn kiện đại hội; hoan nghênh quyết tâm chính trị của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; nhất trí với phương hướng chung, các chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá của Đảng bộ thành phố đã đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Như vậy, qua công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội ở cấp cơ sở và cấp trên cơ sở cho thấy, những chỉ tiêu đề ra, phương hướng phát triển trong thời gian tới là sự kết tinh của trí tuệ tập thể, thể hiện sự quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đã đề ra.

Bước đột phá trong việc sử dụng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Có thể khẳng định, đây là một Nghị quyết đặc biệt quan trọng, mang tầm chiến lược dài hạn, giải quyết những vấn đề then chốt, cấp bách nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

ket tinh tri tue tap the chu trong nang cao chat luong doi ngu can bo
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhận thức điều đó, tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ. Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa xác định, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và liên tục.

Qua thực tế cho thấy, từ tháng 6/2012 đến tháng 7/2020, Thanh Hóa đã điều động, luân chuyển 1.824 lượt cán bộ ở tất cả các cấp, các ngành nhằm rèn luyện cán bộ trong thực tiễn, gắn với sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với trình độ đào tạo, năng lực, sở trường, khơi dậy sự năng động, sáng tạo của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 2.000 cán bộ nguồn cấp huyện, hơn 160 cán bộ nguồn cấp tỉnh. Trong đánh giá cán bộ lấy hiệu quả công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo.

Thông tin từ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, tính đến ngày 30/62020, có 1.467 đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đạt tỷ lệ 100%; trong đó có 30 đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư tại đại hội đúng nguồn, tỷ lệ trúng cử cao. Toàn tỉnh bố trí Bí thư, Chủ tịch không phải người địa phương ở 502 xã, đạt tỷ lệ gần 90% tổng số phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tính đến ngày 17/8/2020, 31 đảng bộ cấp huyện và tương đương ở Thanh Hóa đã tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, số lượng UVBCH, UVBTV, UVUBKT đưa ra bầu tại đại hội đạt tỷ lệ số dư từ 10% trở lên.

Đại hội đảng bộ cấp huyện đã bầu được 1.084 đồng chí cấp ủy viên. Tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 18,2%, cán bộ trẻ đạt 16,2%, cán bộ dân tộc thiểu số đạt 17,1%; bảo đảm hơn 20% các đồng chí ở xã, phường, thị trấn tham gia huyện ủy viên. Số lượng cấp ủy viên có trình độ chuyên môn đại học chiếm 99,9%, trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị đạt 85,4%; Ban Thường vụ đều có trình độ chuyên môn đại học, trong đó có 10 tiến sĩ, 184 thạc sỹ, chiếm gần 58% và 100% có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị.

Tại Đại hội đảng bộ cấp huyện có 26 đồng chí trúng cử chức danh bí thư đạt tỷ lệ phiếu bầu từ 95% trở lên. Trong tổng số 55 đồng chí trúng cử Phó Bí thư, có 17 đồng chí lần đầu đảm nhiệm chức danh này, 05 lãnh đạo là nữ.

ket tinh tri tue tap the chu trong nang cao chat luong doi ngu can bo
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đánh giá về công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, công các nhân sự đại hội Đảng ở Thanh Hóa được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, thực hiện nghiêm túc quy trình “năm bước”, dân chủ, khách quan.

Việc tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự và thẩm định nhân sự ủy ban kiểm tra cấp dưới được thực hiện theo quy định, đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; giải quyết và chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội, nhất là công tâm, dân chủ trong xử lý trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu ở một số địa phương.

Cũng theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, nguồn nhân sự được bầu tại đại hội đều đạt tỷ lệ, bảo đảm cơ cấu định hướng nhưng không vì cơ cấu nữ, trẻ mà hạ thấp tiêu chuẩn; một số nơi chưa chuẩn bị được nguồn, cán bộ nguồn chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện thì đại hội thống nhất chưa bầu đủ số lượng cấp ủy viên để bổ sung sau đại hội gắn với luân chuyển đào tạo, bố trí cán bộ không là người địa phương.

Từ những dẫn chứng nêu trên có thể khẳng định, chất lượng đội ngũ cán bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác đề ra. Đó cũng chính là điều kiện, tiền đề để tỉnh Thanh Hóa thực hiện thắng lợi Nghị quyết nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...