[Infographics] Tốc độ tiêu thụ tài nguyên chênh lệch lớn giữa các nước

Cập nhật: 14:47 | 31/07/2019
Ngày Trái Đất vượt giới hạn năm 2019 là ngày 29/7. Tuy nhiên, ngày này sẽ khác nhau nếu nhân loại tiêu thụ tài nguyên với tốc độ mà người dân các quốc gia dưới đây tiêu thụ.
infographics toc do tieu thu tai nguyen chenh lech lon giua cac nuoc

Ngày Trái Đất vượt giới hạn năm 2019 là ngày 29/7. Tuy nhiên, ngày này sẽ khác nhau nếu nhân loại tiêu thụ tài nguyên với tốc độ mà người dân các quốc gia tiêu thụ.

  • Xin chờ trong giây lát...