Vĩnh Phúc

Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc hướng tới phát triển công nghiệp và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Cập nhật: 19:55 | 03/06/2020
Sau ba ngày làm việc khẩn trương, ngày 3/6/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI đã kết thúc tốt đẹp và hoàn thành các nội dung, chương trình làm việc đề ra. Đây là Đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại hội đã lựa chọn bầu 41 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp lần thứ Nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã bầu 11 người vào Ban Thường vụ Huyện ủy, bầu Bí thư Huyện ủy, các Phó Bí thư Huyện ủy... Đồng chí Hà Đình Nhã, Bí thư Huyện ủy khóa XX được tiếp tục bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

huyen lap thach vinh phuc huong toi phat trien cong nghiep va xay dung nong thon moi kieu mau
Đoàn Chủ tịch Đại hội chủ trì Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo tại Đại hội, trong 5 năm qua, huyện Lập Thạch luôn duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15,7% (vượt 0,3% so với đầu nhiệm kỳ). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản. Giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2020 đạt 4.556 tỉ đồng, tăng 3.280 tỉ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 50 triệu đồng/năm (vượt 5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ). Thu ngân sách Nhà nước tăng 11,6%/năm. Bình quân hàng năm, Đảng bộ huyện kết nạp 235 đảng viên, vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Hàng năm, có trên 92% tổ chức cơ sở đảng, trên 94% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao kết quả Đảng bộ và nhân dân huyện Lập Thạch đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhấn mạnh đến những tiềm năng mà huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng huyện cần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đề nghị, huyện Lập Thạch cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó cần lấy phát triển công nghiệp làm nền tảng, phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, phấn đấu trở thành huyện phát triển mạnh về công nghiệp sau năm 2025. Bên cạnh đó, huyện cần phát triển mạnh chăn nuôi mô hình trang trại, kinh tế đồi rừng; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và các vùng quê đáng sống…

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đề nghị huyện tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Huyện quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Đại hội đã thảo luận đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó phấn đấu giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 14 - 15%. Đến năm 2025, huyện đưa vào hoạt động ít nhất 2 khu công nghiệp, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm; thu ngân sách nhà nước hàng năm tăng 15% trở lên. Huyện phấn đấu có 7 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, trong đó 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm từ 0,5 – 1%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 85%; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hàng năm đạt 80%.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Lập Thạch sẽ đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Huyện chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí, khát vọng; tạo đột phá về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng-an ninh; xây dựng huyện Lập Thạch phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đã đề ra các Nghị quyết và chương trình hành động; đồng thời, biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân huyện Lập Thạch trong những năm tới thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát. Mục tiêu đó là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí, khát vọng, tạo đột phá về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; chú trọng phát triển văn hóa, con người, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng huyện Lập Thạch phát triển nhanh và bền vững.

Sau khi bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đại hội Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI đã thành công tốt đẹp, hoàn thành việc chỉ đạo điểm của tỉnh đối với Đại hội Đảng bộ cấp huyện. Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch đã chủ động, tích cực trong tuyên truyền, quán triệt, tổ chức triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện và tổ chức Đại hội đạt kết quả tốt. Văn kiện và các tài liệu Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc. Đặc biệt, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu rõ những kết quả đạt được, so sánh với các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020. Phần phần phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được nêu lên trong dự thảo với nhiều giải pháp mang tính khoa học, tương đối sát với tình hình thực tế của địa phương.

Đại hội đã bầu được Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đủ số lượng là 41 người, trong đó nữ chiếm 14,6%, tuổi dưới 40 chiếm 12,2%. Bên cạnh đó, công tác điều hành trong Đại hội của Đoàn Chủ tịch bảo đảm khoa học, đủ nội dung, chương trình theo quy định. Các ý kiến tham luận trình bày tại Đại hội ngắn gọn, sôi nổi, đúng trọng tâm, đã tập hợp được trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các nhiệm vụ tuyên truyền, trang trí khánh tiết, phục vụ và bảo vệ an ninh trật tự trong suốt thời gian tổ chức Đại hội bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tuy nhiên, Đại hội Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI còn một số tồn tại: Một số chương trình, nội dung còn dài cần được tóm lược ngắn gọn hơn; công tác điều hành ở một số nội dung cần linh hoạt, nhịp nhàng hơn... Sau Đai hội Đảng bộ huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc sẽ tổ chức gặp gỡ các Bí thư cấp huyện, thành phố trong tỉnh để phổ biến các kinh nghiệm làm tốt công tác tổ chức Đại hội ở các địa phương trên địa bàn...

PV

  • Xin chờ trong giây lát...