Hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch

Cập nhật: 05:00 | 08/01/2019
Định mức cho hoạt động quy hoạch được quy định theo hai giai đoạn: Định mức cho hoạt động lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; định mức cho hoạt động lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt và công bố quy hoạch.
huong dan dinh muc cho hoat dong quy hoach

Ảnh minh họa

Đây là đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại dự thảo Thông tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch.

Theo đó, định mức cho các hoạt động gián tiếp trong lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố quy hoạch được xác định theo quy định của pháp luật hiện hành bao gồm: Lựa chọn tổ chức tư vấn; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tham vấn, lấy ý kiến về quy hoạch; thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; công bố quy hoạch; khảo sát thực tế; quản lý chung.

Định mức trực tiếp cho lập hợp phần quy hoạch được xác định trên cơ sở định mức trực tiếp cho hợp phần quy hoạch chuẩn tại Phụ lục VIII và IX của Thông tư này.

Định mức cho hoạt động đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch được áp dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Định mức cho từng hoạt động điều chỉnh đối với quy hoạch đã được phê duyệt hoặc quyết định áp dụng như định mức cho từng hoạt động lập mới quy hoạch.

Định mức cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch tổng thể quốc gia được quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

Định mức cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia được quy định tại Phụ lục III của Thông tư này.

Định mức cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch không gian biển quốc gia được quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này.

Định mức cho hoạt động trực tiếp lập quy hoạch ngành quốc gia được quy định tại Phụ lục V của Thông tư này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

LP

  • Xin chờ trong giây lát...