Hợp tác vì phát triển văn hóa đọc trong trường phổ thông

Cập nhật: 12:40 | 26/02/2020
Nhằm phát triển văn hoá đọc trong nhà trường và cộng đồng từ tuyến xã, chiều nay, 25/2/2020, tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết “Chương trình phối hợp công tác nhằm phát triển văn hoá đọc trong nhà trường và cộng đồng” giữa Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch với Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam.  

Đây là chương trình nhằm tăng cường phát triển cơ sở vật chất, tiện ích thư viện, các dịch vụ thư viện hiện đại, hình thành môi trường đọc thân thiện và an toàn, phát triển thư viện nhà trường thành hạt nhân văn hoá đọc tại cơ sở; Xây dựng và duy trì thói quen thường xuyên cho giáo viên, học sinh, phụ huynh và người dân trong cộng đồng duy trì đọc sách phục vụ nghiên cứu, học tập, giải trí, lao động sản xuất; Góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng xã hội học tập, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng, tạo môi trường học tập suốt đời của người dân tại cơ sở, nâng cao dân trí, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Đối tượng hưởng lợi là trẻ em, học sinh, giáo viên, phụ huynh học sinh và nhân dân trong xã.

hop tac vi phat trien van hoa doc trong truong pho thong
Bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch và ông Nguyễn Vinh Hiển, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục_ Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ VIGEF trong lễ ký kết

Nội dung phối hợp gồm: 1/ Xây dựng cẩm nang về thiết lập và hoạt động thư viện nhà trường. 2/Truyền thông về thư viện thân thiện trong học sinh, giáo viên, phụ huynh học sinh và cộng đồng. 3/ Phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ thư viện và năng lực sử dụng thư viện cho viên chức thư viện và giáo viên. 4/ Hướng dẫn phương pháp đọc hiệu quả cho trẻ em, hướng dẫn sử dụng thư viện, trang bị kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin. 5/ Triển khai các hoạt động nhằm tăng cường cơ sở vật chất, sách, tài liệu, thiết bị kỹ thuật số và internet cho thư viện nhà trường. 6/ Kết nối tài liệu và hoạt động giữa thư viện nhà trường với các tủ sách lớp học, tủ sách lớp học và thư viện xanh; với thư viện công lập và các loại thư viện khác trên địa bàn. 7/ Tổ chức các hoạt động khuyến học, hình thành thói quen, kỹ năng đọc của người học, người dạy, cộng đồng thông qua các hình thức: Triển lãm, hội thi, giao lưu tác giả tác phẩm, và các hình thức khác nhằm phát triển văn hoá đọc phù hợp với lứa tuổi, trình độ từng cấp học. 8/ Đánh giá, sơ kết, tổng kết hiệu quả hoạt động Chương trình: công tác này được đánh giá hàng năm, sơ kết 3 năm, từ đó định hướng cho thời gian tiếp theo./.

Ngô Thị Thanh Thủy

  • Xin chờ trong giây lát...