Hà Giang

Hội thảo bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp

Cập nhật: 05:17 | 30/05/2020
Ngày 29/5, tại thành phố Hà Giang, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về bình đẳng giới với chủ đề: Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
hoi thao binh dang gioi trong linh vuc chinh tri huong toi dai hoi dang bo cac cap
Quang cảnh Hội thảo.

Dự Hội thảo có Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý, cùng đại biểu các cơ quan Trung ương, các thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hà Giang.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Thanh Bình khẳng định: Đảng ta luôn quan tâm đến công tác phụ nữ, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về công tác phụ nữ, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác phụ nữ, vấn đề bình đẳng giới. Hội thảo có ý nghĩa thiết thực trong việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, hướng tới mục tiêu nâng cao trình độ mọi mặt cho phụ nữ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý, những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được lồng ghép trong các hoạt động của các sở, ngành và các địa phương. Vai trò, vị trí của phụ nữ tỉnh Hà Giang được nâng lên một bước, phụ nữ đã tham gia nhiều hơn vào các vị trí quản lý, lãnh đạo; từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, giáo dục và đào tạo, văn hóa thông tin, trong tiếp cận, hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và trong đời sống gia đình. Đặc biệt, công tác quy hoạch cán bộ nữ đã được tỉnh Hà giang quan tâm, tỷ lệ nữ đại biểu tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh từng bước tăng lên…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết thêm, Hà Giang là tỉnh nghèo vùng cao biên giới, khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn; đa số là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm trên 87%), sinh sống phân tán, hầu hết ở vùng sâu, vùng xa. Trình độ dân trí còn thấp, không đồng đều, đời sống vật chất, tinh thần còn gặp nhiều khó khăn. Tư tưởng coi trọng nam giới còn khá phổ biến trong cộng đồng dân cư; ngân sách địa phương còn hạn hẹp, hầu hết do Trung ương hỗ trợ. Do đó, việc thực hiện các nghị quyết, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới ở một số nơi chưa đạt hiệu quả cao.

Tại Hội thảo, đại biểu dành nhiều thời gian trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công tác bình đẳng giới của Văn phòng Trung ương Đảng và của tỉnh Hà Giang, đề ra các giải pháp nâng cao năng lực cho nữ giới; chuyển đổi hành vi của đồng bào các dân tộc thiểu số về bình đẳng giới, tiến tới xóa bỏ hành vi định kiến, quan niệm lạc hậu về giới, lồng ghép vào các chương trình dự án, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Hội thảo góp phần tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia hoạt động xã hội, nhất là quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ nữ…, góp phần bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

PV