Long An

Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động đang làm việc tại doanh nghiệp vừa và nhỏ

Cập nhật: 10:39 | 13/11/2019
Kể từ ngày 1/1/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An sẽ hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ gồm những lao động làm trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 6 tháng liên tục, không quá 50 tuổi đối với nam và không quá 45 tuổi đối với nữ. Trong đó, tỉnh ưu tiên cho người lao động thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; người khuyết tật, người dân tộc thiểu số; người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh; người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động ở các địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các doanh nghiệp do nữ làm chủ.

Ngành nghề của người lao động được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 3 tháng, do doanh nghiệp lựa chọn, xác định trên cơ sở ngành, nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và có trong danh mục ngành nghề được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

ho tro dao tao nghe cho lao dong dang lam viec tai doanh nghiep vua va nho
Ảnh minh họa

Người lao động được hỗ trợ chi phí đào tạo theo danh mục ngành, nghề và mức chi phí đào tạo được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg, nhưng không quá 2 triệu đồng/người/khóa học, mỗi người được hỗ trợ 1 lần. Các chi phí còn lại như chênh lệch chi phí đào tạo cao hơn mức 2 triệu đồng/người/khóa học, tiền ăn, đi lại và chi khác do doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và người lao động, tự thỏa thuận.

Việc hỗ trợ trên của tỉnh Long An nhằm giúp người lao động có nghề nghiệp, kỹ năng đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm tại doanh nghiệp. Đặc biệt là nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng nhu cầu lao động tay nghề cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có đội ngũ lao động có tay nghề cao, kỹ năng làm việc, giảm chi phí đào tạo, huấn luyện lao động cho doanh nghiệp.

PV

  • Xin chờ trong giây lát...